Nieuws

Oracle en IBM gaan samenwerken rond Java

Oracle en IBM hebben deze week afgesproken om samen aan OpenJDK te werken. Dat is een openbronversie van Java die als referentie-implementatie dient.

De twee bedrijven gaan samen de gemeenschap rond de ontwikkelkit OpenJDK als speerpunt maken van de ontwikkeling van een openbron Java SE, de Standard Edition. Ze gaan zich zowel concentreren op de ontwikkeltaal zelf, de ontwikkelkit als de runtime-omgeving. Dat schrijft IT-website Computerworld.

Ook in beslissingsorgaan
Ook het democratische Java-orgaan JCP krijgt de steun van Oracle en IBM. JCP staat voor Java Community Process en is een instituut waarbinnen beslissingen genomen worden over Java. Bedrijven die dat willen, kunnen deelnemen in de JCP.

Voor IBM is een deelname in JCP nieuw. Ze zijn immers nog nooit eerder gevraagd en bovendien werkten ze aan een eigen implementatie van de programmeertaal: het Apache Harmony-project. Oracle zal wel aan Harmony blijven werken, maar IBM richt zich nu helemaal op OpenJDK.

De samenwerking tussen de twee aartsrivalen toont dat de grootste Javaspelers toch op eenzelfde lijn staan. Het toont ook aan dat de twee bereid zijn te investeren in Java. Allebei een positief teken voor de openbrongemeenschap rond Java.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business