Nieuws

QueTek File Scavenger 3.2

File Scavenger werkt in twee stappen. Op het tabblad Zoeken leg je eerst vast waar de tool naar bestanden moet speuren. Vervelend is dat hier alleen de schijfletters worden weergegeven en niet de bijhorende volumenamen. Verder duid je ook aan naar welke bestandstypes het programma moet zoeken. Standaard zijn dat alle bestanden.

Ten slotte kies je tussen snel en lang zoeken; je begint best met de eerste optie om te kijken of die al genoeg oplevert. Gevorderde gebruikers vinden ook nog de mogelijkheid terug om specifieke sectoren buiten het zoekgebied te houden. De snelle methode leverde alvast niets op bij de niet-gefragmenteerde FAT-schijf.

Met de lange methode werden echter alle bestanden opgediept. Voor de NTFS-schijf volstond de snelle methode – één seconde ongeveer – om de verwijderde bestanden te recupereren. File Scavenger beet, zoals de meeste tools, de tanden stuk op gefragmenteerde bestanden op ons FAT32- systeem.

Bestanden op de geformatteerde partitie terughalen lukte weer wel. Handig is dat je via de knop Boomstructuur de gerecupereerde bestanden alsnog in een mappenhiërarchie te zien krijgt; bij de FAT-partitie gebeurde dat weliswaar niet altijd met de originele benamingen. Ook een handige previewfunctie ontbreekt niet, al worden doc(x)-bestanden en aanverwanten niet ondersteund.

QueTek File Scavenger 3.2
Prijs: 38 euro (voor persoonlijk gebruik) (oktober 2011)

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business