Nieuws

NMa-inval doet niets aan frequentieveiling

Minister Verhagen heeft een brief met uitleg gestuurd naar de Tweede Kamer over de invallen bij KPN, Vodafone en T-Mobile door de NMa.

Op verzoek van Kamerlid Jhim Van Bemmel (PVV) heeft Verhagen een brief gestuurd over de bedrijfsbezoeken die toezichthouder NMa afgelopen dinsdag aflegde bij telecomaanbieders. De Tweede Kamer had om opheldering gevraagd vanwege de aanstaande frequentieveiling.

De Tweede Kamer wilde minister Verhagen spreken voordat de voorwaarden voor deelname aan de frequentieveiling worden vastgesteld. Verhagen benadrukt in de brief dat het kabinet hecht aan een goede werking van de telecommunicatiemarkt met de beste resultaten voor de consument. Effectieve concurrentie op de markt is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Het toezicht van de Opta en de NMa is gericht op het borgen daarvan.

Geen mededelingen
De NMa heeft bevestigd dat bedrijfsbezoeken zijn afgelegd en dat deze mede zijn ingegeven door signalen van klokkenluiders. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben bevestigd dat ze een bedrijfsbezoek hebben gehad. Tijdens het onderzoek worden door de NMa geen nadere mededelingen gedaan over de aard van de vermeende overtredingen en de verwachte duur van het onderzoek.

De NMa start een mededingingsrechtelijk onderzoek wanneer op grond van signalen, een clementieverzoek of eigen onderzoek een verdenking van overtreding van de Mededingingswet bestaat. Een bedrijfsbezoek kan deel uitmaken van het onderzoek wanneer dat noodzakelijk is voor het verzamelen van relevante informatie.

De NMa kan er in het onderzoeksbelang voor kiezen een bedrijfsbezoek niet aan te kondigen. Hiervan was bij het bedrijfsbezoek aan de telecomaanbieders sprake. De bedrijfsbezoeken die de NMa heeft afgelegd zijn onderdeel van een reeds langer lopend onderzoek naar vermeende overtredingen van de Mededingingswet in deze sector.

Sancties
In geval de NMa constateert dat er een redelijk vermoeden bestaat dat de Mededingingswet is overtreden, brengt zij rapport uit. Dit rapport kan gericht zijn aan de ondernemingen aan wie de vermeende overtreding kan worden toegeschreven, maar ook aan natuurlijke personen die volgens de NMa persoonlijk leiding hebben gegeven aan de verboden gedragingen.

De ondernemingen en personen tot wie het rapport is gericht, worden in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen de aantijgingen die het rapport bevat. Vervolgens besluit de NMa of al dan niet een sanctie zal worden opgelegd.

Een sanctie kan bestaan uit een bindende aanwijzing, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Deze kan voor natuurlijke personen maximaal 450.000 euro bedragen en voor ondernemingen maximaal 10 procent van de wereldwijde omzet van de onderneming.

Veiling mobiel internet
Volgens de minister hecht het kabinet, vanwege de belangen voor de consument ten aanzien van prijsstelling, betrouwbaarheid en vernieuwende producten, aan een goed concurrerende telecommunicatiemarkt. Bij de vormgeving van de komende veiling van frequenties voor mobiele communicatie is daarom, in nauw overleg met de Tweede Kamer, maximaal ruimte gereserveerd voor nieuwkomers.

Deze ruimte bestaat uit twee vergunningen van elk 2 x 5 MHz in de 800 MHz-band en een vergunning van 2 x 5 MHz in de 900 MHz-band, waarbij een nieuwkomer maximaal twee van deze in totaal drie gereserveerde vergunningen mag verwerven.

Marktpartijen, waaronder de nieuwkomers, hechten aan snelle duidelijkheid over de exacte veilingvoorwaarden. Daarnaast speelt het feit dat eind februari 2013 de huidige vergunningen van marktpartijen aflopen. De minister wil dan ook op zeer korte termijn de regels voor de veiling vaststellen.

Hij ziet in het lopende NMa-onderzoek geen reden om de veiling anders vorm te geven. Wanneer de Tweede Kamer na deze brief er toch aan hecht om voor het publiceren van de veilingvoorwaarden met de minister van gedachten te wisselen, voldoet hij daar graag aan. Hierbij geldt wel de beperking dat de NMa, en daarmee het kabinet, geen nadere mededelingen zal kunnen doen over het lopende onderzoek.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Zou jij plaatsnemen in een zelfrijdende Waymo-taxi?

  • Nee (70%, 138 Votes)
  • Ja (30%, 59 Votes)

Aantal stemmen: 197

Laden ... Laden ...
De beste elektronica-acties van februari

De beste elektronica-acties van februari

Bekijken bij bol.com

Business