Nieuws

IT-opleiding mist voeling met werkgevers

Er is een grote kloof tussen het profiel dat werkgevers zoeken voor IT-professionals en de vaardigheden die worden bijgebracht in de traditionele IT-opleidingen.

Dat blijkt uit een onderzoek van de IBM Benelux Technical Expert Council (TEC). Sectororganisaties wijzen er al langer op dat de instroom te laag is om het structurele tekort aan IT’ers op te vangen. Toch is dat niet de enige reden: de vaardigheden van IT-studenten stemmen ook niet overeen met de behoeften van de bedrijven.

Meer nodig dan harde kennis
Het TEC-onderzoek toont aan dat de hedendaagse IT-professional vooral polyvalent moet zijn en op meer moet bogen dan slechts harde, technische kennis. Als men vraagt naar de ingrediënten van het ideale IT-profiel, dan blijkt dat puur technische vaardigheden belangrijk blijven, maar slechts 35 procent uitmaken van het ideale profiel.

Interpersoonlijke vaardigheden en leiderschapscapaciteiten scoren bijna net zo hoog en bepalen een kwart van het ideale profiel. Daarnaast wordt van de moderne IT’er inzicht gevraagd in de toepasbaarheid van IT. De 15 procent die de respondenten toekennen aan ‘bewustzijn van sociaal-maatschappelijke uitdagingen’ toont het toenemende belang dat wordt gehecht aan het vermogen van IT-professionals om technologie in te zetten als antwoord op maatschappelijke uitdagingen in bijvoorbeeld het transport of de gezondheidszorg.

IT als kernpositie
Het stijgende belang van niet-technische vaardigheden in het ideale IT-profiel hangt samen met een duidelijke verschuiving in de plaats die de IT’er moet innemen in de organisatie. De IT-specialist bevindt zich al lang niet meer in de periferie als pure serviceprovider, maar is uitgegroeid tot een van de sleutelfiguren in het bedrijf.

IT-professionals moeten inzicht hebben in én meebouwen aan de bedrijfsstrategie. Om actief de businessdoelstellingen te ondersteunen, moet de IT-professional zich steeds meer beroepen op managementvaardigheden en ondernemerschap. De ideale IT’er is dan ook niet langer een ingenieur pur sang, maar een informationbroker of IT-architect.

Willen de klassieke IT-opleidingen professionals afleveren op maat van de behoeften van de IT-bedrijven, dan zullen zij hun curriculum dus moeten aanpassen. Nu zijn het immers afgestudeerden in opleidingen als TEW of Handelsingenieur die de vaardigheden van de ideale IT-professional het best benaderen.

Concreet moeten IT-opleidingen naast aandacht voor technische kennis ook domeinen als architectuur, leiderschap, projectmanagement, communicatie en coaching opnemen in hun lessenpakket. Alleen zo worden zogenaamde T-shaped-profielen gevormd, die hun specialisatie combineren met een brede kennisbasis.

Zo niet, dan dreigen de klassieke IT-opleidingen hun aansluiting met de markt onherroepelijk te verliezen.

Dit opiniestuk verscheen oorspronkelijk in de blogsectie van onze zustersite itprofessional.be.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business