Nieuws

Cloudcomputing: complexer en eenvoudiger [partnerinfo]

Tegenwoordig spreekt iedereen over cloudcomputing. Ook businessmanagers kennen er de voordelen van en sporen de IT-afdeling aan de cloud te omarmen. Alleen blijft iedereen nog met een pak vragen zitten. Minoc Business Press en Microsoft brachten een aantal experts samen om de cloud te demystifiëren.

Cloudcomputing wordt een van de grootste aanjagers van de IT-bestedingen in de komende jaren. Volgens onderzoeksbureau IDC zullen bedrijven en overheden tegen 2013 tien procent van hun budget uitgeven aan cloudcomputing.

Alleen, welke cloud? Cloudcomputing kent verschillende verschijningsvormen (privécloud, publieke cloud, hybride cloud, Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service,…) en die kennen allemaal verschillende snelheden.

Cloud Interface Officer?
Software-as-a-Service was hoe dan ook de vroegste verschijningsvorm van cloudcomputing en vond het eerste ingang bij consumenten: die waren er al heel vroeg bij om mailsystemen als Hotmail of (later) Gmail te gebruiken en hun foto’s te delen via Flickr. Vanuit die consumentenkant kwam ook de eerste druk om binnen het bedrijf met de cloud aan de slag te gaan.

De CIO of IT-manager is niet langer de persoon die het eerste nieuwe technologie binnenbrengt. Dat zijn de gebruikers of het bestuur. “Cloudcomputing of niet, het is hoe dan ook de raad van voorzitters die beslist,” zegt Dominique Kindt. "De enige rol van de CIO is dan nog om te coördineren en te wijzen op sommige gevaren."

“Deze hele evolutie is een goede opportuniteit voor de CIO om een andere rol op te nemen dan de puur operationele,” zegt Rudy Van Hoe. “We krijgen een nieuwe generatie CIO’s die een tussenpersoon zullen worden voor toepassingen die ze zelf bouwden, of voor zaken uit de publieke cloud. Hij speelt vooral een belangrijke rol op vlak van beveiliging, SLA’s en het doorrekenen van diensten.”

Steve Meyns ziet de rol van de CIO of IT Manager nog steeds op een hoger niveau. “Je mag de CIO niet alleen met de infrastructuur vereenzelvigen. Er is ook nog altijd iemand nodig die op business- en IT-alignment let.” “Er zijn een aantal zaken die je als bedrijf niet mag uitbesteden,” beaamt Koen Van Lierde.

“Het bepalen van de informatiestrategie, het vastleggen van de architectuur, de relatie met service providers. Ook in cloud computing zal dat niet veranderen.” Volgens Petro Aerts zal een KMO sneller de voordelen van de cloud inzien. “Een KMO kan nu veel sneller externe expertise gebruiken.”

Steven Stokmans beaamt: “Door cloudcomputing krijgen kleine bedrijven toegang tot zaken die anders voorbehouden waren voor grote ondernemingen.” Het zijn vooral KMO’s die het snelst productiviteitsstijgingen kunnen realiseren via cloudcomputing.

Een goede leverancier
De keuze van leveranciers voor cloudcomputing blijft een heikel punt. “Wat is een goede leverancier?” vraagt Danielle Jacobs zich af. “Amazon is een groot bedrijf, maar hun servers hebben er net zo goed een hele tijd uit gelegen. Als klant moet je dus vragen stellen over de schaalbaarheid van hun platform, de beschikbaarheid, en dat moet je vastleggen in SLA’s of Service Level Agreements.”

Volgens Petro Aerts dient een bedrijf goed te kijken wat het uitbesteedt en wat niet. “Wat je zelf in handen houdt kun je goed controleren, over de rest moet je heel goede SLA’s vastleggen.” Klanten zullen niet alle data en/of applicaties in de cloud plaatsen,” vermoedt Frederik Baert. “Bedrijven zullen rightsizen: een aantal zaken blijven lokaal in de private cloud, pieken laten ze extern opvangen.”

“Infrastructuurdiensten worden een commodity,” weet Dominique Kindt. “Daar kan je dus heel bewust een serviceprovider kiezen. Voor businessoplossingen is de keuze een stuk moeilijker.”

Er bestaan ISO-normen voor de diensten van cloudleveranciers, zegt Steven Stokmans. “Maar als klant geef je een deel controle af, dus is het bij cloudcomputing ook heel belangrijk een goede vertrouwensrelatie op te bouwen. En laat ons eerlijk zijn: soms mag je meer vertrouwen hebben in een externe partij dan in het eigen datacenter.”

Eddy Van der Stock vindt deze discussie niet nieuw: “Ook toen cloudcomputing er nog niet was maakte je goede afspraken met je leveranciers, bijvoorbeeld over open standaarden.” Frederik Baert houdt een pleidooi voor de lokale aanbieders: “Samenwerken met een lokale partner is een minder grote stap voor veel bedrijven.”

Maar hij beseft dat ook de traditionele systeemintegrator moet evolueren en weg gaan van de rol van louter technische ondersteuning naar een meer adviserende partner. Peter Witsenburg wijst op de onzekerheden die er nog zijn: “Wat is de exitstrategie? Als een externe partij je servers gevirtualiseerd heeft in hun datacenter, kun je die virtuele serversdan  terugkrijgen als je het contract stopzet?”

De aanbieders moeten hun aanbod wel verduidelijken en er niet louter een cloudsausje over gieten. “Sommige leveranciers zeggen dat ze bedrijven een dedicated cloud bieden in een multitenancy-omgeving,” zegt Koen Van Lierde. “Maar die beide zijn in tegenspraak.”

Wettelijk kader
Waar zitten de data, vraagt iedereen zich af. Eddy Van der Stock: “Voor overheden is het opslaan van data in de cloud een brug te ver. Op dat soort zaken is de overheid een controlefreak."

Toch is dit een discussie die zal verdwijnen, zegt Rudy Van Hoe. "Salesforce bewaart al jaren de data van duizenden bedrijven. Niemand stelt zich er nog vragen bij of die data in België, Europa of de VS staan." Steve Meyns sluit zich daar bij aan: “Technisch maakt het niet uit waar die data staan als er iets gebeurt. Wel hoe snel je ze weer beschikbaar krijgt.”

Volgens Peter Witsenburg is het in dit opzicht vooral belangrijk te weten wie de hele keten beheert, want ook je cloudprovider besteedt op zijn beurt zaken uit aan derde partijen. Hoe dan ook komt er begin volgend jaar op Europees niveau een voorstel voor een nieuw wettelijk kader inzake data.

“In het huidige wettelijke kader is er te veel verschil in de verschillende landen,” zegt Danielle Jacobs. “Het gebruik en aanbod van cloud zijn heel internationaal, een vergaande harmonisering dringt zich op als Europa extra barrières wil vermijden."

Innovatie
Cloudcomputing mag dan nog veel vragen oproepen, iedereen ziet er duidelijk de voordelen van. En dan gaat het niet alleen over een kostenbesparing, grotere flexibiliteit of transparantie van de kostprijs. “Cloudcomputing laat bedrijven toe sneller hun actieradius uit te breiden, sneller in te spelen op situaties in de markt,” vindt Rudy Van Hoe.

“Je kan veel beter innoveren,” zegt Steven Stokmans. “Je kan sneller nieuwe zakenmodellen introduceren. Cloudcomputing noodzaakt ons anders te gaan denken en dit maakt dat beheer van je IT soms wat complexer lijkt, maar eigenlijk wordt alles een stuk eenvoudiger. En tegelijk biedt het heel wat perspectieven om sneller te innoveren.”

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business