Nieuws

Nieuwe EU-copyrightwet maant Sabam tot spoed

Een nieuw EU-wetsontwerp stelt copyrightinners onder strenger toezicht en wil royalties sneller bij artiesten krijgen. De muzikanten zelf staan niet te trappelen.

Volgens persbureau Reuters, dat een gelekt exemplaar in handen kreeg, zal de Europese Commissie woensdag het nieuwe voorstel presenteren.

Daarin krijgen auteursrechtorganisaties als Sabam (België) en Buma/Stemra (Nederland) de verplichting om royalties veel sneller aan artiesten uit te keren dan nu het geval is: maximaal 12 maanden na het financiële jaar waarin een nummer van een muzikant is afgespeeld.  Dat is twee maal zo kort dan wat nu gemiddeld het geval is.

Aan de leiband
Het slechte financiële beleid van auteursrechtenorganisaties is de EU een doorn in het oog en heeft volgens de Commissie onder meer geleid tot de opkomst van illegale uitwisseling van muziek.

Met de wet moeten daarom meer mogelijkheden komen voor artiesten om toezicht uit te oefenen over deze clubs. Het wil daarnaast meer duidelijkheid over het lidmaatschapsgeld dat muzikanten moeten betalen om Sabam & Co hun belangen te laten behartigen.

Tenslotte moet het makkelijk worden om grensoverschrijdende licenties te verstrekken, zodat diensten als Spotify eenvoudiger muziek in hun catalogus kunnen opnemen.

Younison, een lobbygroep voor muzikanten die onder meer de Nederlandse dj Armin van Buuren vertegenwoordigt, is vooral teleurgesteld in het gelekte voorstel.

Niet uitgebreid genoeg
Volgens Kelvin Smits van Younison gelden de strengere nieuwe regels alleen voor de online exploitatie van muziek, terwijl die volgens de lobbyclub maar vijf procent uitmaken (PDF) van de totale inkomsten. De exploitatie van live optredens of het afspelen in café’s en clubs en de toepassing van privégebruik/fair use vallen niet onder de strengere rapportage en snellere uitbetaling.

Younison heeft daarnaast grote moeite met een bepaling in de ontwerpwet, die veronderstelt dat auteursrechtenorganisaties niet geïnde gelden na vijf jaar zelf mogen houden. De lobbyorganisatie berekent dat hierdoor rond de 5 miljard euro uitstaande royalties het risico lopen nooit meer bij de rechtmatige eigenaar te komen.

Die bepaling is vooral in het belang van copyrightinners, zo vindt Younison, omdat zij hun inkomsten halen uit royalties en de daaruit uit voortvloeiende rente.

Ondoorzichtigheid blijft
“Afgezien van de online uitbetaling, waar copyrightverenigingen verplicht worden om een jaarlijkse gedetailleerde verantwoording te geven van hun inkomstenstroom, is de ondoorzichtige wijze waarop het merendeel van de inkomsten wordt behandeld verschoond van elke transparantie of aansprakelijkheid”, aldus Smits.

Voordat het wetsvoorstel van de Europese Commissie in de praktijk wordt gebracht, zal het eerst goedkeuring moeten krijgen van de lidstaten en het Europees parlement. Een andere wet rondom auteursrechten liep onlangs op de klippen toen de Europese volksvertegenwoordigers resoluut ‘nee’ zeiden tegen handelsverdrag ACTA.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business