Nieuws

Europees patent eindelijk vereenvoudigd

Het Europees Parlement heeft het Europees patent in een stemming goedgekeurd. Dat betekent dat het vanaf 2014 veel eenvoudiger en goedkoper wordt om een octrooi aan te vragen. Ook de betwisting zal vlotter verlopen.

Wie vandaag een patent in Europa aanvraagt kan dat al op Europees vlak doen, maar er komt veel werk bij kijken.

Het neerleggen van de aanvraag is nog vrij eenvoudig en kost 350 euro. Dat bedrag dekt de administratiekosten en het onderzoek of uw uitvinding ook echt nieuw is. “Maar het zijn de vertaalkosten die doorgaans de prijs opdrijven. Dat kan je nu vanuit één land in één taal doen” legt Pascal Cools, directeur van Flanders DC uit.

“Daarnaast moet het schrijven van een patent door een patentschrijver gebeuren, en dat is een beschermd beroep waar je examen voor moet afleggen en ervaring in moet hebben. Vaak gaat het om technische mensen die telkens de nieuwe uitvinding moeten beargumenteren en uitleggen.”

Die dingen moeten nog altijd gebeuren. Maar voortaan volstaat het om een patent in het Engels, Frans of Duits in te dienen om in alle deelnemende lidstaten te laten gelden.

In totaal wordt er al dertig jaar onderhandeld om tot een gestroomlijnde afspraak te komen. Tegelijk komen er ook drie rechtbanken in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland die voor de hele Europese Unie uitspraken mogen doen.

Iedereen mee?
Toch is er nog  een belangrijke punt waar u op moet letten: Spanje en Italië doen voorlopig niet mee met de nieuwe regeling. Zij willen niet dat patenten niet langer in hun taal te lezen zijn. Voor hen moet u dus nog wel het vertaalwerk doorlopen.

Met de Europese goedkeuring is het aan de lidstaten zelf om de hervorming te ratificeren. Als dat gebeurt zal de prijs van een patent volgens de Europese Commissie dalen van 36.000 euro naar 4.725 euro.

Uniforme rechtsspraak
Omdat patentkwesties voortaan door drie Europese rechtbanken worden afgehandeld, gaat het patentsysteem er ook op juridisch vlak op vooruit. “Er komt stroomlijning in de expertise van de rechtbanken” zegt Bart Lindekens, Coördinator intellectueel eigendom van Sirris en agoria, die de Belgische technologische industrie vertegenwoordigen.

Vandaag kan een patentgeschil in Nederland worden uitgevochten waarna de aanklager hetzelfde doet in België, Portugal, Polen enz… Vanaf 2014 is er één rechtsspraak voor de 25 betrokken lidstaten.

Een goede zaak voor kleine ondernemers vindt Lindekens. “In ons land zijn er zo weinig zaken dat de rechtbanken er geen ervaring in opdoen. Bovendien als er één rechtsspraak is voor heel Eurpa, kan je geen guerillatechnieken gebruiken.”

Vandaag gebeurt het wel eens dat een bedrijf een patent betwist in een land waar het net het meeste kans heeft op een overwinning, om die overwinning als argument te gebruiken in andere landen.

“Mensen weten al zo weinig over octrooien en net kleine ondernemers zijn gebaat bij zo’n Europese rechtsspraak. Een klein bedrijf doet het in zijn broek als het een claim krijgt, ook al is die ongegrond. Vaak is het degene die het meest kent van patenten, die het best kan dreigen.”

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Zou jij plaatsnemen in een zelfrijdende Waymo-taxi?

  • Nee (70%, 138 Votes)
  • Ja (30%, 59 Votes)

Aantal stemmen: 197

Laden ... Laden ...
De beste elektronica-acties van februari

De beste elektronica-acties van februari

Bekijken bij bol.com

Business