Nieuws

EU-wetsvoorstel maakt gratis Facebook onhoudbaar

Een advocaat voorspelt het einde van gratis online diensten als Facebook en Gmail, als een nieuw EU-wetsvoorstel zal worden goedgekeurd.

Voorgestelde wijzigingen aan de Europese wet voor gegevensbescherming zouden er kunnen toe leiden dat online diensten als Facebook en Gmail, die door advertenties ondersteund worden, niet langer gratis kunnen blijven.

De voorgestelde aanpassingen zouden het veel moeilijker maken voor online diensten om het verzamelen, analyseren of verkopen van persoonlijke gegevens te verantwoorden.

[related_article id=”158578″]

De diensten zouden er ook niet zomaar vanuit mogen gaan dat ze toestemming hebben om data van gebruikers te verwerken, zelfs wanneer die gebruikers tijdens het registreren hebben ingestemd met de gebruiksvoorwaarden.

Eduardo Ustaran, advocaat bij Field Fisher Waterhouse, zegt dat de door advertenties ondersteunde modellen van diensten als Facebook en Gmail onhoudbaar worden als deze aanpassingen aan de wetgeving worden goedgekeurd.

“Als ze niet in staat zijn om persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die geld opbrengt en nuttig is voor advertenties, dan zal de gebruiker moeten beginnen betalen voor de diensten,” zegt Ustaran.

De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de gebruikers beter te beschermen, door de manier waarop websites en online diensten met hun gegevens kunnen omgaan sterk in te perken.

Zo heeft Facebook al meermaals kritiek gekregen over de manier waarop het met gegevens van gebruikers omgaat. Onlangs was er bijvoorbeeld nog de heisa rond de aangepaste gebruiksvoorwaarden van Instagram.

Vooraleer het wetsvoorstel in werking kan treden, moet het goedgekeurd worden door het Europees parlement en de Europese Raad. Eenmaal goedgekeurd, hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om hun eigen lokale wetgeving aan te passen.

Advocaat Ustaran betwijfelt dat het voorstel, zoals het nu op tafel ligt, zal goedgekeurd worden. Hij gelooft dat de beperkingen – die een door advertenties ondersteunde online dienst onwerkbaar maken – nog uit het voorstel zullen verdwijnen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business