Nieuws

Fivetran combineert spreadsheet en databank

Fivetran is een startend Amerikaans bedrijfje dat het rekenblad wil moderniseren zodat je er grote aantallen gegevens mee kan verwerken, zelfs als ze wat rommelig zijn.

Fivetran is een startend Amerikaans bedrijfje dat het rekenblad wil moderniseren zodat je er grote aantallen gegevens mee kan verwerken, zelfs als ze wat rommelig zijn.

De spreadsheet van Fivetran staat in de cloud, dus je kan er enkel met je browser aan. Je merkt ook meteen dat een heel duidelijk verschil met Excel uit Office: er is geen grote werkbalk waar alle functies in staan. Dat is omdat de spreadsheet werkt met tekstcommando’s die je ook met een wizzard kan aanmaken. Moet je een variabele zoal ‘provincie’ uitsplitsen in een dummyvariabele met een eigen kolommen per provincie met daaronder de codes nul of een, dan tik je dummy, selecteert het jusite rekenblad en kiest welke kolom je wil omzetten naar een dummyvariabele.

Met elke bewerking maak je een nieuw werkblad aan op basis van het vorige. Zo blijven je brongegevens gescheiden van je bewerkte gegevens en kan je in verschillende stappen te werk gaan. In Fivetran kan je SQL-achtige opdrachten zoals selects en joins combineren met klassieke rekenbladopdrachten en statistische analyse.

Fivetran draait volledig in Amazons EC2-platform, dus kan je enorm grote gegevensbestanden gebruiken. Je kan Excel-bestanden, CSV’s en JSON-bestanden uploaden en op termijn zou het zelfs mogelijk zijn om de gegevens meteen uit een databank te betrekken.

Je kan een gratis account van Fivetran aanmaken om tot vijf projecten te gebruiken van elk maximaal een gigabyte groot. Voor een normaal account betaal je 20 dollar per maand en mag je 5G gebruiken voor 10 projecten. Vanaf 80 dollar mag je helemaal loos gaan met spreadsheets tot 16 gigabyte geheugen en een massa rekenkracht.

Big Dataexcelfivetranspreadsheetsql

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals