Nieuws

Frankrijk heeft eigen spionageprogramma à la Prism

Een Franse krant onthult dat ook Frankrijk de digitale handel en wandel van zijn burgers in de gaten houdt, waarbij het Amerikaanse clouddiensten aftapt om metadata te onderscheppen.

Le Monde, die met de onthulling naar buiten kwam, noemt het ontdekte programma ‘de Franse Big Brother.’ Volgens de krant heeft de Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), de lokale tegenhanger van de Amerikaanse NSA, een systeem om metadata van telefoongesprekken, e-mails en internetgebruik bij lokale providers te onderscheppen.

“E-mails, tekstberichten, telefoongegevens en toegang tot Facebook en Twitter worden dan jarenlang opgeslagen”, beweert de krant.

De onderschepte informatie bevindt zich in een datacenter dat drie verdiepingen in beslag neemt in het hoofdkantoor van DGSE. Vandaaruit hebben zeven afzonderlijke politiediensten toegang tot de data, waaronder diensten binnen het Franse leger, de binnenlandse veiligheidsdienst, maar ook de antifraudebrigage Tracfin.

[related_article id=”161920″]

Wie praat met wie
Voor de duidelijkheid: het ‘Big Brother’-programma kijkt alleen naar wie met wie communiceert en luistert dus bijvoorbeeld niet daadwerkelijke telefoongesprekken af.

Als het mensen op het spoor komt die verdachte banden onderhouden, gaat het over tot meer verregaande spionagetechnieken, zoals het aftappen van telefoongesprekken, schrijft Le Monde.

Een ongenoemde bron verklaarde tegenover de krant dat door de ‘legale vaagheid die hangt rondom metadata’ het mogelijk is geweest om metadata op te slaan zonder Franse informatiewetten te breken.

De DGSE wilde niet reageren op de berichtgeving, maar de Franse nationale veiligheidscommissie betwist het artikel. Het zegt dat de enige overheidsdienst die gegevens verzamelt zich bezighoudt met het speuren naar veiligheidslekken.

Het is de zoveelste onthulling rondom spionage van burgers nadat klokkenluider Edward Snowden openbaarde dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA op grote schaal de digitale communicatie van Amerikaanse en buitenlandse burgers afluisterde.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business