Nieuws

Een op drie werknemers negeert Facebook-verbod

Een derde van de werknemers die op kantoor niet op Facebook en andere sociale media mogen, overtreedt die regels. Dat is zowel in België als in Nederland.

Zijn er bij jou op het werk restricties rond het gebruik van Facebook, messaging en andere sociale media? Uit een studie van Samsung blijkt dat het beperken van de toegang tot deze media ongehoorzame werknemers kweekt.

De studiegroep ondervroeg 4.500 Europese kantoorbedienden. Ongeveer 40 procent van hen gaf aan geen Facebook te mogen gebruiken op het werk, of er maar beperkte toegang toe te hebben.

Nochtans blijkt dat een derde van de Belgische werknemers toch toegeeft Facebook te gebruiken op het werk, ook al zijn ze er zich perfect van bewust dat dit tegen de regels is. Gelijkaardige cijfers kwamen bovendrijven rond het gebruik van Twitter en clouddiensten, bellen en chatten, en het streamen van video"s. Werknemers negeren ofwel het verbod, of gebruiken hun eigen toestel om het te omzeilen.

Zwaarste overtreders
België en Nederland scoren ongeveer gelijk en staan daarmee op de vierde en vijfde plaats van zwaarste overtreders binnen Europa. Engeland staat met voorsprong op kop: daar gebruikt 41 procent van alle werknemers sociale media wanneer dat niet is toegestaan. Verder moeten we ook Duitsland, Spanje en Italië laten voorgaan.

Frankrijk doet het beter: met 20 procent "overtreders" blijkt het land de gehoorzaamste werknemers te hebben.

Ook opvallend, hoewel niet echt verrassend, is dat het vooral de leeftijdsgroep tussen 18 en 34 is die deze regels met de voeten treedt.

Er blijkt ook een vertrouwenskloof uit het onderzoek. Slechts de helft van de deelnemers vindt dat hun werkgever hen de vrijheid geeft om de technologie te gebruiken zoals zij dat wensen en ervan uitgaat dat de werknemers deze begrijpen. Bijna een vijfde geeft zelfs aan dat zijn werkgever de technologische kennis van de werknemers zo laag inschat dat er extreme technologische beperkingen moeten worden opgelegd in het bedrijf.

europakantoornieuwssamsungsociale mediawerkwerkgeverwerknemer

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals