Nieuws

Belgische CIO’s over IT in hun bedrijf

Als onderdeel van ICT Jaarboek 2014-2015 spraken we met een aantal Belgische CIO's. Ze vertellen over de invulling en het belang van ICT in hun bedrijf.

Kalman Tiboldi is Chief Business Innovation Officer bij TVH, een verdeler van (onderdelen voor) industriële voertuigen. Het bedrijf heeft een omzet van 1 miljard euro en telt 4.000 werknemers wereldwijd, waarvan 1.500 in België. Het IT-team telt 110 mensen.

Welke zijn uw prioriteiten inzake ICT op korte en langere termijn?
Tiboldi: "Onze ICT-prioriteiten, zowel op korte als op lange termijn, situeren zich op drie grote domeinen. Het eerste is het zogenaamde ‘keep it running’ en dit zo efficiënt mogelijk. Dat is de klassieke IT-taak: hardware, software en diensten aanbieden binnen onze eigen organisatie en zo kostefficiënt mogelijk proberen te innoveren. Maar daarnaast hebben wij nog twee andere domeinen waar wij ons op focussen die waarde moeten creëren. Eén ervan is onze eigen software factory, die zorgt voor software-oplossingen die naadloos aansluiten bij onze bedrijfsprocessen. Het andere domein situeert zich rond information management, waarin onder andere big data en business intelligence vallen."

Wat is de rol van ICT in uw organisatie, en voor u persoonlijk?
Tiboldi: "De rol van IT ligt in waardecreatie en die overstijgt de pure informatica. Ik ben zelf geen  CIO in de enge definitie van het woord, maar Chief Business Innovation Officer. Mijn werkterrein gaat verder dan enkel IT-matige beslissingen, waarbij mijn focus hoofdzakelijk ligt op innovatie. In die hoedanigheid zit ik ook in het directiecomité. Ik rapporteer zelf rechtstreeks aan de CEO."

In welke mate is de invulling van uw IT-afdeling veranderd? 
Tiboldi: "Onze IT is historisch sterk verankerd binnen de business. Wij zetten als IT de deur open voor business-functies, want dat zijn de beste ambassadeurs bij de rest van de afdelingen binnen ons bedrijf. Veel van onze IT-medewerkers hebben geen IT-achtergrond. Hun specifieke IT-competenties worden via training op niveau gebracht. De ondersteuning van de IT-infrastructuur verhoudt zich als 1/5 van de totale IT populatie. De implementatie van een cultuur van change management die zorgt voor innovatie, stond hierbij centraal. Iedereen kan potentiële verbetering voorstellen. Op enkele jaren tijd zijn het aantal verbeteringssuggesties toegenomen van driehonderd tot zesduizend per jaar."

Heeft de crisis een impact (gehad) op uw ICT-budget?
Tiboldi: "Ons ICT-budget is niet veranderd. Het grootste deel ervan ging naar business-projecten. Fors besparen op IT legt een hypotheek op de toekomst. Tegelijk zijn we wel heel kostenbewust binnen onze eigen organisatie. Voor de meeste investeringen vragen wij diverse offertes en vergelijken die grondig."


 


Johan De Witte is ICT Manager bij Veritas, een Belgische winkelketen in modeaccessoires. Het bedrijf heeft een omzet van 115 miljoen euro en telt 850 werknemers, inclusief winkelpersoneel. Het IT-team telt 6 mensen.

Welke zijn uw prioriteiten inzake ICT, op korte en langere termijn?
De Witte: "Op korte termijn zijn wij volop bezig met de integratie van een nieuw WMS (warehouse management system) in onze organisatie dat de behoefte aan groei van de onderneming kan ondersteunen. Dat WMS staat in voor de distributie van de goederen die in onze winkels moeten komen, of bij de eindgebruikers via e-commerce.

Sinds vorig jaar zijn wij ook met een webshop bezig en hebben we in één beweging de volledige user experience van onze website onder handen genomen. Dit was de start van een project om de omnichannel benadering van onze klant te integreren in onze toepassingen. Een technisch bijzonder ingewikkeld project aangezien we er van uitgaan dat de klant om het even waar kan bestellen, betalen en afhalen. Het gaat hier namelijk om concepten die helemaal nieuw zijn en meestal niet ondersteund worden door onze bestaande software-omgevingen. 

Ook de integratie van VDI (virtual desktop interface) of desktop-virtualisatie binnen de organisatie staat in de stijgers. Hierdoor kunnen onze medewerkers echt onafhankelijk van toestel, tijdstip of locatie werken."

Wat is de rol van ICT in uw organisatie, en voor u persoonlijk?
De Witte: "ICT rapporteert aan de CFO, en ik dus ook. ICT situeert zich vrij dicht bij de business en moet de wijzigingen binnen de bedrijfsprocessen vanuit een technisch en ICT-standpunt waarmaken."

In welke mate is de invulling van uw IT-afdeling veranderd?
De Witte: "Gedurende de laatste jaren hebben we quasi alle ICT-aspecten waarvan de competentie en kennis geen toegevoegde waarde bieden aan de onderneming uitbesteed aan externe partners. Dit maakt dat onze ICT-afdeling nagenoeg voor de volle 100 procent bestaat uit project manager-profielen die ingebed zitten in de onderneming. Zij helpen binnen de afdelingen de veranderingsprocessen van de onderneming  te ondersteunen en mee te realiseren vanuit een ICT-oogpunt."

Heeft de crisis een impact (gehad) op uw ICT-budget?
De Witte: "Gedurende de laatste jaren hebben we quasi alle ICT-aspecten waarvan de competentie en kennis geen toegevoegde waarde bieden aan de onderneming uitbesteed aan externe partners. Dit maakt dat onze ICT-afdeling nagenoeg voor de volle 100 procent bestaat uit project manager-profielen die ingebed zitten in de onderneming. Zij helpen binnen de afdelingen de veranderingsprocessen van de onderneming te ondersteunen en mee te realiseren vanuit een ICT-oogpunt."

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business