Nieuws

eTIC garandeert duurzame relatie tussen ICT-leverancier en klant

[Advertorial] Het eTIC-handvest is een initiatief van de Vlaamse overheid en garandeert een duurzame relatie tussen de ICT-leverancier en zijn klant.

Een gedragscode die de relatie tussen de ICT-leverancier en diens klanten optimaliseert en de cowboys bij de ICT-leveranciers uit de markt wegfiltert : dat is de filosofie van het eTIC-handvest, dat in mei 2011 werd gelanceerd in Vlaanderen. Het initiatief slaat aan: vandaag zijn circa 500 Vlaamse ICT-bedrijven actief eTIC. “Toch is er nog veel werk aan de winkel, onder meer om de bekendheid van eTIC bij ondernemingen te verhogen,” weet Leen Verschraegen, coördinator van eTIC Vlaanderen.

Welke voordelen biedt het eTIC-handvest zoal?
Leen Verschraegen: “Beide partijen voelen zich er beter beschermd door. Als er bijvoorbeeld een situatie van grote spanning tussen de ICT-leverancier/consultant en diens klant ontstaat, in die mate zelfs dat de communicatie wegvalt, kunnen zij contact met ons opnemen, zodat de relatie weer op de rails kan worden gezet. Mijn functie is die van bemiddelaar : als neutraal contactpersoon luister ik naar de verzuchtingen van beide partijen en probeer ik de redelijkheid terug te brengen."

Wat zijn de voordelen van eTIC voor de klant (B2B)?
Bent u als klant op zoek naar een ICT-leverancier, of wenst u een nieuw contract met uw bestaande ICT-leverancier af te sluiten, vraag dan dat deze het eTIC-handvest ondertekent. Als klant geniet je voordelen door te werken met een eTIC-leverancier :

 • Extra engagementen van de ICT-leverancier
 • Extra aandachtspunten bij opmaak van een samenwerkingsovereenkomst
 • Klankbord indien de eTIC-leverancier zijn engagement niet nakomt

Wat zijn de voordelen van eTIC voor de leveranceier (B2B)?
“eTIC biedt de ICT-leverancier een tool om zich extra sterk te profileren in de markt. Stel dat een klant een keuze moet maken tussen twee evenwaardige offertes en de ene leverancier is eTIC en de andere niet, dan zou ik als klant niet twijfelen en de eTIC-leverancier verkiezen.”

Als eTIC-leverancier levert eTIC je volgende voordelen op :

 • Verkorten van het verkoopproces door het spontaan opwekken van vertrouwen
 • Versterken van het imago van de leverancier
 • ‘Korte afstand insteek’ voor ICT leveranciers naar ICT organisaties van openbaar nut
 • Klankbord voor de ICT leverancier in geval van onmogelijke eisen door de klant gesteld

eTIC-gedragscode:

 1. Het aanbieden van goederen en diensten die beantwoorden aan de behoeften van de klant;
 2. Een duidelijke omschrijving van de omvang van het project;
 3. Transparantie over kosten en termijnen;
 4. Het strikt naleven van de contractuele bepalingen;
 5. Het bieden van voldoende informatie over hulpmiddelen en competenties;
 6. Het bieden van bescherming indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien;
 7. Het verschaffen van duidelijke informatie over de intellectuele eigendomsrechten voor de klant.

eTIC is een initiatief van de Vlaamse overheid. Meer informatie op www.etic.be. U kan contact opnemen met Leen Verschraegen, coördinator eTIC Vlaanderen, op het nummer +32 475 38 15 38 of via leen.verschraegen@etic.be.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business