Nieuws

België blijft achter in flexibel werken

In vergelijking met onze buurlanden is België eerder conservatief als het op flexibel werken aankomt. Toch zijn de uitdagingen in alle landen universeel: efficiëntie, beheersbaarheid én security. Dat blijkt uit exclusief onderzoek.

In vergelijking met onze buurlanden is België eerder conservatief als het op flexibel werken aankomt. Toch zijn de uitdagingen universeel: efficiëntie, beheersbaarheid én security.

We halen onze bevindingen uit een internationaal vergelijkend onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk (UK), Duitsland, Nederland en België, waar Smart Business en ZDNet.be aan meewerkten.

[related_article id=”161563″]

1. Flexibel werken is de norm, België geen koploper
Flexibel werken is in alle landen gemeengoed. In Nederland geeft driekwart van de IT-professionals aan dat hun organisatie flexibel werken, dus los van fysieke plek of locatie, invoerde. Ook in de UK (65%), Duitsland (60%) en België (57%) is dit intussen het geval.

2. België is een laptop-land
In België noemt 97 procent van de IT’ers de laptop de belangrijkste tool voor flexibel werken. Dat is veel meer dan in de buurlanden. In de UK kiest IT beduidend minder (48 procent) voor de laptop, ook al blijft ook daar de laptop de belangrijkste tool.

Ondanks het blijvend belang van de laptop, vinden de meeste IT’ers dat medewerkers onvoldoende ondersteund worden met computeraccessoires die nodig zijn om comfortabel en flexibel te werken met een laptop.

3. Ergonomie in ons land minder van tel
In Nederland en België schenkt slechts een kwart van de IT-afdelingen aandacht aan ergonomie. Duitsland en de UK scoren hierop beter. Dit verschil is mede te verklaren doordat de laatste twee landen ook relatief hoog scoren op ‘gezondheid medewerkers’ en ‘medewerkerstevredenheid’ als hoofdredenen voor het invoeren van flexibel werken, wat in Nederland en België niet het geval is.

4. Belgische werkgever omarmt thuiskantoor
In Duitsland, de UK en België voeren vaste werkplekken nog altijd de boventoon bij twee organisaties op drie. In Nederland zijn deze vaste werkplekken veel minder van tel.

Thuiswerkplekken worden door de werkgever via tools en accessoires voornamelijk in België gefaciliteerd (43%), gevolgd door Nederland en Duitsland. In de UK bieden werkgevers met 29 procent het minst vaak een thuiswerkplek.

5. Efficiëntie, beheersbaarheid en security overal bovenaan
IT’ers in West-Europa staan voor dezelfde uitdagingen bij de invoering van flexibel werken: security-uitdagingen, de beheersbaarheid van de infrastructuur én het efficiënt gebruik van nieuwe technologie (zowel software als devices) door medewerkers.

Deze drie uitdagingen spelen voor IT’ers veel meer dan bijvoorbeeld werkdruk of de wildgroei aan toestellen. Deze top drie is bij alle landen van tel, alleen verschilt hij onderling. Efficiënt gebruik blijkt in de UK en Duitsland de belangrijkste prioriteit, bij ons pas de derde. In België zijn security en beheersbaarheid de grootste uitdagingen inzake IT.

6. Flexibel werken: extra werk voor IT
Voor de meeste IT’ers zijn de taken na de invoering van flexibel werken niet veranderd. Maar bij een derde van de informatici komen er vooral taken bij, vooral inzake security en het beheer van de infrastructuur.

Het onderzoek ‘IT & Flexibel werken’ werd, in opdracht van BakkerElkhuizen, uitgevoerd door Smart Business en ZDNet voor België, en gecombineerd met vergelijkbare resultaten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het volledige rapport kan u hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business