Nieuws

Curiosity ontdekt organische moleculen op Mars

Het lijkt er steeds meer op dat er wel degelijk leven is op de rode planeet. Curiosity ontdekte moleculen waarvan de kans reëel is dat ze van microben afkomstig zijn.

“Mars is de enige planeet die we kennen die uitsluitend bevolkt is door robots”, grapt men wel eens. Eén van die robots deed zopas echter een vondst die deze stelling in twijfel trekt. De Marsrover Curiosity nam een grote piek in het methaangehalte op de rode planeet waar. Rond de piek vond de robot nog andere moleculen, verstopt in rotspoeder dat vrijkwam na een boring.

De stijging van het methaangehalte was tijdelijk wat volgens NASA wijst op een gelokaliseerde oorzaak. De herkomst van het methaan staat nog lang niet vast. Bacteriën maken het gas bij ons in groten getale aan (denk maar aan de uitlaatgassen van  je plaatselijke koe) maar er bestaan ook andere niet-biologische processen die het gas genereren.

Koolstof
Vlak bij de plaats waar de methaanpiek werd waargenomen ontdekte de nucleaire ruimtejeep na een boring andere organische moleculen. Daaronder verstaan wetenschappers bindingen van koolstof en waterstof. Dergelijke moleculen vormen de belangrijkste bouwsteen van het leven op aarde, maar ook zij bieden geen uitsluitsel over de aanwezigheid van leven.

De vondst van enkele bakstenen garandeert niet dat er een huis nabij staat. Bovendien zijn de onderzoekers niet zeker dat de organische moleculen van Mars zelf afkomstig zijn: ze kunnen net zo goed een lift gekregen hebben van een meteoriet. Ook de rover zelf bracht al enkele moleculen mee vanop de Aarde.

Hoewel de beide vondsten sterke aanwijzingen zijn voor leven op Mars bieden ze absoluut geen uitsluitsel. Ze tonen wel aan dat Mars chemisch actief is, en dat de omgeving theoretisch gezien geschikt is voor de ontwikkeling van leven. Of die ontwikkeling ook plaatsvond blijft spijtig genoeg nog steeds een groot vraagteken.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business