Nieuws

Land-, zee- en luchtmacht krijgt versterking: cybermacht

Het Belgische leger krijgt een nieuwe component: de cybermacht. Die digitale eenheid moet ons dataverkeer beschermen maar ook zelf aanvallen uitvoeren.

De oorlogen van de toekomst worden op z’n minst gedeeltelijk via het internet uitgevochten. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wil daarop anticiperen met de oprichting van een splinternieuwe legertak. De cybermacht wordt na de zee-, land- en luchtmacht het vierde component van de Belgische strijdkrachten. Dat vernam de VRT uit bronnen dicht bij Defensie.

Verdediging

De cybermacht krijgt een tweeledige taak. Enerzijds moet de component verdedigend optreden. De dienst zal digital data- en handelsverkeer beveiligen en beschermen tegen dreigingen van vreemde mogendheden. Om welke mogendheden het dan precies gaat is niet meteen duidelijk. Recente aanvallen en spionagelekken waren afkomstig van bevriende landen, en vermoedelijk wil Vandeput niet ten strijde trekken tegen het Verenigd Koninkrijkof de VS.

[related_article id=”161920″]

Cyber-oorlogvoering wint echter aanzienlijk aan populariteit en zeker de Chinezen maar ook de Russen deinzen er niet voor terug om links en rechts een Trojaans paard achter te laten. Zelfs Noord Korea heeft een vinger in de pap te brokken op het gebied van cyberoorlogvoering, en dan hebben we het nog niet over de talrijke privé-initiatieven.

Ten aanval

Vandeput ziet zijn Cybermacht echter ook een offensief karakter hebben. Indien nodig moet het Belgisch leger digitale aanvallen kunnen uitvoeren. Het idee daarachter is dat de dreiging van de gevreesde Belgische computersoldaten de vijand (of vriend?) twee keer doet nadenken voor hij een overheidsbedrijf hackt.

Ook op het veld wil Vandeput volgens de VRT vernieuwen. België moet volgens hem drones aankopen, groot en klein, die ingezet zullen worden voor beveiliging- en spionageopdrachten. Daarbij moet de militaire geheime dienst op de voorgrond treden. Dat het uit de grond stampen van een nieuwe legertak geld zal kosten staat buiten kijf, maar dat wil niet zeggen dat Defensie ergens anders wil besparen. De minister blijft optimistisch over de rol van de opvolger van de F-16. Officieel is daar nog niets over beslist, maar de luchtmacht steekt haar voorkeur niet onder stoelen of banken.

Budget

Om de cybermacht te financieren moet het budget van de landsverdediging omhoog: vandaag gaat 70 cent per 100 uitgegeven euro’s naar beveiliging, tegen 2019 moet dat 1,3 euro zijn. Hoe gewillig de komende parlementen zullen zijn bij het opstellen van de jaarlijkse begroting blijft afwachten, al zou Defensie intussen al volop bezig zijn met de uitwerking van het cyberplan. Tegen 2019 moet alles rond zijn.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business