Nieuws

Zo vermijd je downtime voor je bedrijf

Een back-up redt je gegevens, maar tenzij u goed nadenkt over uw distaster recovery-plan blijft de downtime significant. Hier zijn vijf tips om de continuïteit van uw activiteiten te verzekeren.

Hoe meer je als bedrijf digitaliseert, hoe groter de problemen wanneer er iets mis loopt. We gaan er van uit dat ieder bedrijf met kritieke data in het bezit is van een back-up oplossing, zei het op eigen servers, zei het in de cloud, maar volstaat dat om een permanente databeschikbaarheid te garanderen? Veeam denkt dat een back-up meer om het lijf heeft dan alleen het veiligstellen van data. Het bedrijf, zelf gespecialiseerd in back-up en beschikbaarheid, geeft vijf tips voor het garanderen van zo weinig mogelijk downtime.

Dat de tips inspelen op de sterktes van Veeam zullen we niet toevallig noemen, maar toch vinden we het de moeite om de vijf relevante puntjes eens te bekijken. Ze gaan immers op voor ieder bedrijf en iedere back-up en availability-oplossing.

Tip 1: vlot herstel

Het nemen van een frequente en goede back-up is maar deel één van het verhaal. Wanneer er iets mis loopt ben je dan geen data kwijt, maar zolang de back-up niet herstelt is en activiteiten niet hervat worden verliest het bedrijf geld. Grotere vissen komen er zelfs door in het nieuws: denk maar aan Facebook dat het journaal haalt wanneer er een halve middag iets niet goed werkt. Denk dus bij het maken van een back-up vooruit en ga er vanuit dat je de reservekopie zal nodig hebben. Check zeker van tijd tot tijd of je virtuele machines met de hulp van de back-up vlot herstelt kunnen worden.

Tip 2: snelheid

Al naargelang da activiteiten van je bedrijf is beschikbaarheid een prioriteit. Wanneer er iets mis loopt wil je alles terug, en liefst nog gisteren. Volgens Veeam berusten veel bedrijven in een hersteltijd van één dag, maar wanneer kritieke activiteiten een etmaal stil liggen kost dat geld. Failover clustering, waarbij een back-up server de taken van een eerste server naadloos overneemt wanneer één van de twee faalt, wordt in slechts 5 procent van de gevallen gebruikt en dan nog alleen voor kritieke applicaties. Item Level-recovery is het overwegen waard. Is uw infrastructuur daartoe in staat, dan kan u in het geval van één of ander falen een gedeeltelijk herstel uitvoeren van individuele items, zonder dat het hele systeem offline moet. Zo blijft je downtime beperkt.

Tip 3: wat, waar en hoe?

Een concrete afweging van de manier waarop back-up en herstel worden toegepast in uw bedrijf zijn belangrijk. Vooraf dient het IT-departement uit te werken wat een acceptabele herstel tijd is, en hoeveel en welke data snel hersteld kan worden. De kans dat er het één en ander verloren gaat op het moment dat er iets mis loopt is reëel, maar waar ligt de grens? Vervolgens denkt u best eens na op de hoeveelheid infrastructuur waarvan u een replica wil. Gerepliceerde infrastructuur is onmiddellijk beschikbaar wanneer er iets mis loopt, terwijl een traag te herstellen back-up op tape goedkoper is. Ook de locatie van de back-ups is belangrijk. In de regel is het verstandig om een back-up niet op dezelfde plaats als het origineel te bewaren, zodat off-site back-up aanlokkelijk klinkt. Anderzijds geeft u altijd een beetje controle op wanneer kritieke infrastructuur vanonder het eigen dak verdwijnt.

Tip 4: houd een oogje in het zeil

Een virtuele infrastructuur is geweldig complex. Om back-ups goed uit te voeren en goed te herstellen is het belangrijk dat u weet wat er gaande is in de IT-infrastructuur. Het IT-departement moet een vinger aan de pols houden bij de volledige virtuele omgeving en dat is een stuk complexer dan het monitoren van een fysieke omgeving. IT moet, met andere woorden, de juiste tools ter beschikking hebben.

Tip 5: een permanent proces

Is het datarecoveryplan klaar? Weet u wat, waar wanneer en hoe wordt geback-upped en hoe snel het kan worden teruggezet? Zijn de kritieke applicaties gerepliceerd voor een minimum aan downtime? Geniet dan van één welverdiend glaasje champagne alvorens u opnieuw aan de slag gaat. Om permanente beschikbaarheid te garanderen dient uw plan constant te evolueren. De IT-omgeving blijft immers evenmin onveranderd. Nieuwe toepassingen of wijzigingen in het gebruik van oude toepassingen hebben hun invloed op de hersteltijden en zelfs de efficiëntie waarmee u een back-up terug kan plaatsen. Geregeld testen hoe vlot u kan herstellen en er niet voor terugdeinzen om uw plan te wijzigen, dat zijn misschien nog de belangrijkste punten.

Op 26 november organiseren Smartbiz en ZDNet een gratis seminarie over business continuity. Hier vind je meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business