Nieuws

De markt voor resellers in kaart gebracht

Op basis van Smart Business onderzoek brengen wij de markt van de eindgebruikers en het aanbod, via onder meer resellers in kaart. Vooral hardware, security en Cloud blijven (evenals in 2014) de sleutelwoorden. Hardware en software zijn goed voor ruim 70% van het IT-budget. De KMO investeert hoofdzakelijk in hardware.

Wat is een Reseller in godsnaam?

Voor ons als zaakvoerders zijn de termen die “computerbedrijven” gebruiken niet zo vanzelfsprekend als die computerbedrijven zelf denken. Vaak zijn die termen dan ook nog in het Engels. Een tweede bron van misverstanden. Wij als redactie van SmartBusiness hanteren diezelfde termen tot onze schaamte ook vaak klakkeloos. Alsof onze lezers meteen weten waarover het gaat! In deze ResellerGuide gaan we in ieder geval proberen om een groot deel van die onduidelijkheid over verkoopkanalen van “computerbedrijven” weg te nemen. Zoals u kan zien in afbeelding 1 is een reseller niks anders dan de laatste schakel in de verkoopketen. Het is de kleinhandelaar die producten en/of diensten verkoopt aan de eindgebruiker. Die laatste kan een KMO of een consument zijn. De distributor is de groothandel die levert aan resellers. De distributor op zijn beurt koopt in bij Vendors.

Dat is de bovenste schakel in de keten. Een vendor ‘plakt’ zijn merkenlabel op het product en verkoopt dat vervolgens rechtstreeks of via het ‘kanaal’ aan de eindgebruiker. Een vendor is een beetje een ‘opportunist’: hij kan bijvoorbeeld zelf zijn producten fabriceren maar het kan voorkomen dat hij complete systemen assembleert uit componenten die door andere fabrikanten gemaakt zijn. Of hij koopt producten in van een Orginal Equipement Manufacturer (OEM) om deze vervolgens van zijn eigen merklabel te voorzien!

1. Vraagzijde: Wat koopt de eindgebruiker?

De meeste investeringen vinden plaats in hardware (38%), software (33%) en services (13%).

 

2. Aanbodzijde: De rol van het kanaal.

We hebben de markt in twee grote groepen verdeeld. Enerzijds zijn er de spelers voor alles wat met applicaties te maken heeft zoals sofwareontwikkeling. Anderzijds behandelen we de marktaandelen op het vlak van infrastructuur. Uit ons survey blijkt dat zowel voor de groep van Applicaties als voor de groep van Infrastructuur de Reseller de belangrijkste leverancier is.

In de sector van security zien we een opvallende verschuiving. De rol van de onafhankelijke consultant wordt steeds kleiner. Deed in 2014 nog 55% van de bedrijven een beroep op deze advisuer, in 2015 zakt dat naar 33%.


Conclusie uit ons survey is dat de Reseller een belangrijke rol speelt in de fysieke keten van IT producten. Daarnaast is de Reseller een stabiele factor in de advisering rondom Security.
 
 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business