Providers moeten Waalse gsm-mastentaks niet betalen

Het Grondwettelijk Hof heeft voor de tweede keer geoordeeld dat mobiele operatoren de Waalse taks op zendmasten niet hoeven te betalen.

netwerk

Proximus, Orange en Base hoeven de Waalse belasting op gsm-masten niet te betalen. Dat heeft het Grondwettelijk Hof bepaald in een nieuw arrest. Het Waalse Gewest loopt daarmee bijna 22 miljoen euro mis.

Eind 2013 voerde het Waalse Gewest in het kader van de begroting 2014 een taks van 8.000 euro per mast in. De operatoren weigerden die te betalen en trokken naar het Grondwettelijk Hof om de beslissing te laten terugdraaien. Ook de federale overheid mengde zich in de discussie, omdat het de bevoegdheid van het gewest in vraag stelde.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in de zomer van vorig jaar dat het Waalse Gewest niet het recht had om de belastingen te heffen. De bepalingen uit het begrotingsdecreet werden vernietigd, maar omwille van “de financiële en juridische moeilijkheden” werden de gevolgen van die bepalingen wel gehandhaafd.

Ondertussen had het Waalse Gewest de mastentaks echter al opnieuw ingeschreven in de begroting 2015, met een geschatte opbrengst van zo’n 22 miljoen euro. De providers trokken samen met de federale overheid opnieuw naar het Grondwettelijk Hof, en kregen weer hun gelijk. Ditmaal werden de gevolgen van de bepalingen niet gehandhaafd, waardoor de providers de zendmastentaks niet hoeven te betalen.

Het arrest beperkt zich tot de Waalse taks. De operatoren voeren ook nog strijd tegen een gelijkaardige taks van het Brusselse Gewest. Die zou de providers minstens 10 miljoen euro kosten. De operatoren vinden deze belastingen geen taks op infrastructuur, maar wel eentje op “innovatie en de toekomst van het economisch landschap in België”.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business