Nieuws

Wignis wil van iedereen een data scientist maken

Wignis toonde op de Belgian Tech Show zijn platform waarmee het bedrijven wil helpen digitaliseren. De firma wil data op een zodanige manier aanbieden dat iedereen tot nieuwe inzichten kan komen.

Tijdens de Belgian Tech Show betrad Jurgen De Baerdemaeker, de CEO van Wignis, het live stage om zijn visie over digitalisatie te geven. Volgens de expert wordt er binnen bedrijven nog te weinig gedaan met de data die wordt verzameld. Bovendien zou de digitalisatie van bedrijfsprocessen bij veel mensen negatieve gevoelens opwekken.

“Technologische innovaties worden over het algemeen positief ontvangen. De digitalisatie van bedrijfsprocessen kan je ook als innovatie aanzien, maar wekt veelal negatieve gevoelens op. Dit is gedeeltelijk aan onszelf te wijten,” legt De Baerdemaeker uit. “Mensen worden continu uitgenodigd voor events die over digitalisatie gaan. Hier leggen data scientists in hun eigen bewoordingen het belang van big data uit. Maar weinig mensen verstaan deze gespecialiseerde vocabulaire.”

Bovendien zijn bedrijven die zo’n 25 jaar geleden zijn begonnen met het investeren in digitalisatie momenteel nog niet zeker over hun return on investment. “De data is er wel, maar de inzichten geraken niet bij de juiste mensen,” aldus De Baerdemaeker.

Slim platform

Om deze redenen heeft Wignis een slim platform opgericht waarmee behalve de financial director en managers ook andere werknemers data kunnen gebruiken om hun job beter uit te voeren. “Het brein is niet getraind om analyses te doen. Het wil naar verhaaltjes luisteren. Wignis probeert dit principe toe te passen in zijn platform om mensen in staat te stellen snel een globaal beeld te vormen aan de hand van data,” legt De Baerdemaeker uit.

Wignis probeert met andere woorden een antwoord te vinden op de vraag “Hoe moet data aangeleverd worden aan mensen?”. Het bedrijf is er van overtuigd dat indien men er in slaagt om data op een goede manier aan werknemers aan te bieden dat mensen hun job beter en sneller kunnen uitvoeren. Wignis wil een maximale adoptie binnen bedrijven realiseren en firma’s een return on investment garanderen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business