Nieuws

Cybercriminaliteit kost bedrijven steeds meer geld

De financiële impact van digitale bedreigingen wordt steeds groter, terwijl adequate bescherming steeds meer kost. Gemiddeld gaat in Europa het beschikbare IT-budget bovendien achteruit.

 
De kosten gekoppeld aan cybersecurity-incidenten gaan omhoog. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Kaspersky bij 5.274 bedrijven van alle formaten in 30 landen. De financiële tol in de nasleep van een beveiligingsprobleem beperkt zich niet tot een investering in technologie, maar laat zich ook voelen in andere departementen zoals communicatie en PR, waar eventueel gezichtsverlies moet worden vermeden. Voor KMO’s bedraagt de kost van een cyber-inbreuk gemiddeld 68.880 euro, voor grote bedrijven loopt de schade op tot 787.920 euro. Dat is een stijging met 11 procent tegenover vorig jaar.
 
[related_article id=”173314″]  
Het besef voor het belang van een voldoende groot budget om dreigingen tegen te gaan stijgt volgens het rapport. Vergeleken met vorig jaar gaat het security-aandeel van IT-budget procentueel de hoogte in van 17 procent naar 20 procent. Het onderzoek wijst echter uit dat de totale IT-budgetten krimpen, zodat ook het security-budget in absolute cijfers achteruit gaat.
 
Voldoende bewustzijn binnen het bedrijf over de risico’s van cyberdreigingen is essentiëler dan ooit. Met de GDPR om de hoek word je immers verplicht om meteen open kaart te spelen wanneer je het slachtoffer wordt van een beveiligingslek waarbij persoonsgegevens werden gecompromitteerd. Bovendien verwacht Europa dat bedrijven dergelijke gevoelige gegevens voldoende beveiligen. Het is dus niet meer van deze tijd om je van de domme te houden, of een lek stil te houden totdat beveiligingsprotocols zijn aangepast.
 

Bewustmaking

Het onderzoek toont aan dat de bewustmaking niet enkel binnen de eigen organisatie mag plaatsvinden. Schadelijke inbruiken zijn vaak het gevolg van een aanval via een zakenpartner die zijn beveiliging niet op orde heeft. Dat blijkt volgens Kaspersky uit de ervaringen van bedrijven groot en klein met derden waar ze bijvoorbeeld cloudinfrastructuur afnemen, maar met ondernemingen waarmee interne data gedeeld wordt. Wanneer je gegevens deelt met een andere partij en die wordt het slachtoffer van een cybercrimineel, dan wordt jouw bedrijf net zo goed getroffen.
 
[related_article id=”173464″]  
De onderzoekers concluderen dat het belangrijker dan ooit is om de kosten van een proactief beveiligingsbeleid af te wegen tegen die van een reactieve aanpak. Alles wijst er op dat cyberinbreuken in de nabije toekomst alleen maar zwaarder zullen wegen op de eindrekening, wat een goed beveiligingsbeleid financieel interessanter maakt. Dat die mindset stilaan doordringt, blijkt uit de cijfers: 60 procent van de ondervraagden geeft aan dat zij zullen investeren in IT-security ongeacht de return on investment. Vorig jaar was dat slechs 48 procent.
 
https://www.smartbiz.be/achtergrond/173471/hoe-een-hacker-met-een-drone-en-een-raspberry-pi-je-netwerk-leegplundert-2/
 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business