Nieuws

AI van DeepMind kan oogziektes opsporen

DeepMind kan met zijn AI een quasi foutloze diagnose stellen voor een vijftigtal oogziekten. De software zal oogartsen niet meteen vervangen, maar vormt al wel een grote hulp.

AI-systemen kennen alsmaar meer medische toepassingen vandaag de dag. Onderzoekers hebben nu ook DeepMind ontwikkeld, een AI die oogziektes kan opsporen. De AI kan nog niet meteen een oogarts vervangen, maar hij kan wel een vijftigtal oogziektes detecteren en aantonen op basis van welke gegevens hij tot die diagnose is gekomen.

In 2016 begon de samenwerking tussen London’s Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, DeepMind Health en het University College London Institute of Ophtalmology. Voor de ontwikkeling van deze AI werden zo’n 15 000 oogscans van zo’n 7 500 patiënten geanalyseerd. De AI analyseerde deze scans samen met de bijbehorende diagnoses. Op basis van deze data kon de software uiteindelijk zelf diagnoses stellen bij nieuwe oogscans voor een vijftigtal oogziektes. Die diagnoses waren bovendien correct in 94% van de gevallen.

DeepMind mag dan wel in staat zijn om deze diagnoses te stellen, maar dat maakt hem nog geen vervanging voor oogartsen. De AI is daarentegen wel een handig hulpmiddel, aangezien hij steeds aangeeft op basis van welke gegevens hij tot de diagnose is gekomen. Bovendien geeft hij altijd meer dan één diagnose met telkens een percentage erbij dat aangeeft hoe groot kans is dat de patiënt een bepaalde aandoening heeft.

Op lange termijn is het dan weer wel mogelijk dat deze technologie de oogartsen zal “vervangen”. Het aantal uitgevoerde oogscans blijft namelijk stijgen en deze procedure neemt redelijk wat tijd in beslag. Een late diagnose kan bovendien een negatief effect hebben op het zicht van de patiënt. De AI kan dus wel een grote hulp zijn voor oogartsen om tijdig een diagnose op te stellen.

Of artsen ooit blindelings zullen vertrouwen op de diagnose van een AI staat open voor bespreking, maar enige menselijke controle kan alleszins nooit kwaad.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business