Nieuws

Verenigd Koninkrijk gaat sociale media reguleren

De minister van Media en die van Binnelandse Zaken zouden overwegen de Britse controleorgaan voor media de bevoegdheid te geven sociale media te reguleren.

Binnen de Britse regering ligt een voorstel op tafel om socialmediawebsites strenger te reguleren. Dat voorstel werd ingediend door Nicky Morgan, minister van Digitale Cultuur en Media, en Priti Patel, minister van Binnenlandse Zaken in de regering van Boris Johnson. De twee minister zouden naar verluidt ‘overwegen’ om die bevoegdheid toe te kennen aan Ofcom. Dat is een controleorgaan die de Britse media en telecombedrijven in de gaten houdt.

Omwille van de geleverde prestaties door Ofcom, wordt het orgaan in staat geacht om ook sociale media beter te reguleren. Het zou dan gaan om alle platformen die steunen op user-generated content, zoals Facebook, Google, Snapchat en Tiktok. Het doel is volgens Morgan niet om de vrijheid op sociale media te beperken, maar de bedrijven te verplichten hun verantwoordelijkheden op te nemen inzake gegevensbescherming en transparantie.

Zorgplicht

Concreet wil de Britse regering een ‘zorgplicht’ opleggen aan de socialmediaplatformen. Dat houdt in dat het hun verantwoordelijkheid is om gebruikers te beschermen tegen mogelijk schadelijke content. Onder ‘schadelijk’ valt een brede waaier aan thema’s, waaronder terrorisme, kindermisbruik, fake news en haatspeech er slechts enkele zijn. Socialmediasites moeten het risico verminderen dat zulke content in de eerste plaats online kan komen, en indien dit toch gebeurt moet ze er zo snel mogelijk afgehaald worden. Dat is in het verleden al makkelijker gezegd dan gedaan gebleken.

Ofcom is naar eigen zeggen bereid om de rol op te nemen die de regering voor hen voorziet. Hoe zij juist die zorgplicht gaan afdwingen, dat is uit de eerste persconferenties niet duidelijk naar voren gekomen. Evenmin is het duidelijk welke boetes en/of sancties Ofcom kan opleggen. De Britse regering zal later nog meer details naar buiten brengen over de macht en bevoegdheden die Ofcom bijkrijgt. De organisatie kondigde vandaag eveneens aan dat het voormalige minister Melanie Onn een nieuwe CEO krijgt.

Aan de andere kant van het verhaal geeft ook Facebook aan niet tegen de beslissing te zijn. Naar eigen zeggen wachten zij al langer op een duidelijkere wettelijke omkadering in het Verenigd Koninkrijk, en zijn ze bereid hierrond met de regering samen te werken.

White paper

Dit nieuwe wetsvoorstel is een resultaat van een white paper die eind 2018 verscheen. De paper Online Harms rapporteert over een onderzoek naar online kindermisbruik, en werd uitgevoerd in opdracht van Sajid Javid. Die was toen minister van Binnelandse Zaken en nu huidig minister van Financiën. De paper riep duidelijk op tot een wettelijk kader om Britse burgers te beschermen online, en een onafhankelijk orgaan dat standaarden kan opleggen en die ook kan naleven. Ofcam werd toen niet expliciet genoemd, maar een goed jaar later blijkt dat het witte konijn te worden dat de regering uit haar hoed tovert.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business