Met Forcedraft verdwijnt de afleiding: de eenvoudige tekstverwerker neemt je hele scherm in beslag en weigert af te sluiten voordat je klaar bent met je werk.

Volgens een nieuwe studie van het natuurblad Nature zijn mensen verantwoordelijk voor 25 tot 40 procent meer van de totale methaanuitstoot ter wereld dan oorspronkelijk werd gedacht.  


Methaan is een van de meest krachtige broeikasgassen die bestaan. Het is 28 keer ‘efficiënter’ in het opslaan van warmte in de atmosfeer, en het is verantwoordelijk voor een vierde van de opwarming van de aarde. Het wordt natuurlijk geproduceerd door dieren en vulkanen, maar het is ook een neveneffect van de olie- en gasindustrie. Het is precies deze laatste vorm van methaan waar de studie op focust.

Hoe gingen de onderzoekers nu precies te werk? De onderzoekers gebruikten de afmetingen van de ijskern van Groenland van 1750 tot 2013. Ze smolten het ijs om de minieme inhoud ‘oude’ lucht vrij te maken die in de kern vastzat. De ijskernen doen in feite dienst als teletijdmachines, aangezien ze ons een overzicht geven van wanneer er zich precies hoeveel methaan in de atmosfeer bevond.

Laten we het van de positieve kant bekijken, voor zover mogelijk. Methaan blijft slechts een decennium hangen in de atmosfeer, dat tegenover koolstofdioxide, dat zo’n tweehonderd jaar in de atmosfeer blijft. Pogingen om de atmosfeer methaan-vrij te maken zouden dus redelijk snel hun vruchten kunnen afwerpen, maar dan moeten we er wel nu aan beginnen.