Nieuws

De VS gebruikt locatiedata van Amerikanen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

locatiedata
Amerika is op dit moment het ergst getroffen door het coronavirus, ruim 139.000 mensen zijn besmet. De overheid gebruikt daarom nu locatiedata in de strijd tegen corona.

Het aantal COVID-19 besmettingen loopt flink op in de Verenigde Staten, dus het is tijd voor strengere maatregelen moet de overheid gedacht hebben. Een van die maatregelen is het verzamelen van locatiedata van burgers, om zo de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen.

Gedrag burgers analyseren

De Amerikaanse overheid zou geanonimiseerde smartphone locatiedata verkrijgen van miljoenen Amerikanen, om zo te analyseren waar ze precies zijn geweest en met wie ze in contact waren. Deze gegevens hebben ze ontvangen via een mobiele advertentiemarkt,dat meldt de Wall Street Journal. De Centers for Disease Control and Prevention, de staat en de lokale overheden hebben gegevens van mobiele telefoons die gebruikt worden in gebieden van ‘geografisch belang’ opgevraagd. Het doel hiervan is om een portaal te kunnen bieden voor de autoriteiten met daarop geolocatie-informatie van zo’n 500 steden in Amerika. Dit is om te helpen vaststellen in hoeverre de burgers zich houden aan de genomen maatregelen, zoals bijvoorbeeld de maatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Controle

Uit een eerdere situatie, waarin de geanonimiseerde locatiedata werd gebruikt, is bijvoorbeeld gebleken dat er een groot aantal mensen zich had verzameld in een park in New York hierdoor kan het virus zich razendsnel verspreiden. De onderzoekers die dit ontdekten hebben vervolgens de lokale autoriteiten op de hoogte gebracht, zodat er kon worden ingegrepen. Hiermee komt wel de privacy van burgers in het geding, daarom wordt er ook gevraagd om beperkingen op deze aanpak op te leggen, om te voorkomen dat de locatiegegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

De VS is niet de eerste die locatiedata inzet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo gingen China, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Israël het land al voor.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business