Nieuws

Update: Apple en Google lanceren technologie voor corona-app

Apple en Google hebben op woensdag hun trackingtechnologie voor corona-apps gelanceerd. Nationale gezondheidsinstanties kunnen gebruik maken van de tools om in hun eigen apps te integreren.

Update 22/05/2020: In een gezamenlijke verklaring laten Apple en Google weten dat ze de technologie voor corona-apps af hebben. De techgiganten stellen hun trackingtools vanaf deze week beschikbaar aan nationale gezondheidsinstanties.

Belangrijk is dat het niet gaat om een kant-en-klare app. Wel leveren Apple en Google technologie die door overheden in apps geïntegreerd kan worden. De software waarschuwt mensen met behulp van trackingtechnologie als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is. De softwaregiganten benadrukken ook dat gezondheidsinstanties die op basis van hun technologie apps ontwikkelen, altijd toestemming moeten vragen aan de gebruiker.


Het gebeurt niet vaak dat techgiganten samen een project opstarten, maar extreme problemen vragen voor een extreme aanpak. Apple en Google hebben aangekondigd dat ze samen werken aan trackingtools om de verdere verspreiding van het virus te kunnen opvolgen. De tools zouden dan in de vorm van apps beschikbaar worden gesteld aan iedereen. Er zal hiervoor worden samengewerkt met gezondheidsinstituten uit verschillende landen.

Het project is inmiddels al op volle snelheid gekomen. De planning luidt dat ze halverwege mei al een eerste API versie van de trackingtools zullen lanceren voor appontwikkelaars. Die zal zeer eenvoudig zijn, zodat gezondheidsorganisaties de technologie al in hun eigen applicaties kunnen integreren. De tweede stap is dan het lanceren van een volwaardige trackingtechnologie in je smartphone zelf, die gebruikers dan zelf aan of uit kunnen zetten.

Hoe werkt het?

Maar hoe werkt die technologie nu juist? Aan de hand van je Bluetoothverbinding maakt je smartphone verbinding met de smartphones van iedereen in je buurt. Stel dat het noodlot nadien zou toeslaan en je zou besmet raken door het virus, wat we uiteraard niemand toewensen, dan kan je ervoor kiezen om dit in te geven in de app van een gezondheidsorganisatie die de trackingtools gebruikt.

Daarna kan je mits je ook daar expliciet toestemming toe geeft, al de Bluetoothsignalen die je smartphone geregistreerd heeft in de 14 dagen daarvoor laten opslaan in het systeem. Dan zal iedereen die ook een app heeft met de ingebouwde trackingtools die je gekruisd bent in die 14 dagen een verwittiging krijgen dat ze een verhoogd risico op besmetting hebben. De app raadt hen dan ook aan om een test te laten uitvoeren. De bedoeling van de technologie is dus niet enkel om verspreiding van het virus te volgen en besmette personen te identificeren, maar ook om mensen te waarschuwen en te informeren.

Afbeelding: Apple & Google

Privacy

Apple en Google hopen ook vooral te bereiken dat het lanceren van hun trackingtools ertoe kan leiden dat extreme maatregelen niet langer meer nodig zijn. Dat klinkt op papier allemaal wel zeer mooi, maar toch is de implementatie van trackingapps een moeilijke discussie. Het is vooral een afweging maken tussen enerzijds het beschermen van de persoonlijke privacy en anderzijds wat in belang is voor de algemene volksgezondheid.

Apple en Google zeggen zelf wel de nodige afwegingen te maken om de privacy te beschermen. Dat doen ze op verschillende manieren. In eerste instantie wordt contact tussen smartphones gelegd aan de hand van geanonimiseerde Bluetoothsignalen. Die moeten er al voor zorgen dat persoonlijke informatie nooit van de ene naar de andere smartphone verzonden wordt. Daarnaast is voor elke stap van het proces de expliciete toestemming van de gebruiker nodig. De opgeslagen signalen zullen dus nooit tot bij Google of Apple kunnen terechtkomen zonder dat de gebruiker daar zijn toestemming voor geeft. Hopelijk worden al die beloften in de praktijk ook waargemaakt.

Wat is jouw mening over het gebruiken van trackingtools tegen het coronavirus? Laat het ons gerust weten in de reacties onder dit artikel! De mening van de redactie kan je beluisteren in de laatste aflevering van onze wekelijkse podcast TechPod.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business