Een recent actieplan van de Europese Commissie moet de btw-regels tussen landen harmoniseren en verbeteren. Zo kunnen webwinkeliers straks in eigen land btw afdragen over grensoverschrijdende verkopen.


 

De versoepeling van de btw-regels is een van de zestien maatregelen waarmee de Europese Commissie crossborder e-commerce wil bevorderen. Een jaar geleden al werd aangekondigd dat de btw-drempel overal gelijk wordt, zodat kleinere start-ups gemakkelijker via internet kunnen verkopen.

 


Met het gisteren gepresenteerde actieplan wordt dat voornemen concreter gemaakt, al moeten er nog wetten worden gemaakt om een en ander in praktijk te kunnen brengen. Uit de begeleidende verklaring: ‘Het actieplan vormt de eerste stap naar een gemeenschappelijke EU-btw-ruimte die toegerust is om fraude te bestrijden en bedrijven, de digitale economie en e-commerce te ondersteunen.’

Lastendruk verminderen

De Europese Commissie streeft dus naar een centraal systeem voor elektronische registratie en betaling. Dat biedt online verkopers van diensten én producten de mogelijkheid btw aan te geven via één land, het thuisland logischerwijs, met de daarbij behorende administratie- en controleregels.

 

De Commissie benadrukt bij de concretisering van het actieplan goed te letten op de lastendruk voor kmo’s en start-ups, die nu bovengemiddeld veel kosten maken om aan de btw-regels te voldoen. Ook onderdeel van het plan is de btw-vrijstelling af te schaffen voor producten die van buiten de Unie aan EU-burgers worden geleverd.