Nieuws

Brugge wil digitale replica van de stad maken

Om de impact van verschillende maatregelen vooraf te kunnen simuleren ontwikkelt stad Brugge een 'urban digital twin' in samenwerking met Imec.

In samenwerking met onderzoekscentrum Imec neemt Stad Brugge de eerste stappen om van hun historische stad een smart city te maken. Dat doen ze door de ontwikkeling van een ‘urban digital twin’, een digitale 3D-replica van de stad.

Real-time data

“Met deze digitale kopie van de stad, die gevoed zal worden met real-time data, kunnen we het effect van bepaalde beslissingen simuleren. Minder geslaagde voorstellen kunnen we met een druk op de knop weer ongedaan maken.” Dat vertelt Schepen van Smart City Minou Esquenet. Op deze manier wil de stad vraagstukken als geluidshinder, verkeersoverlast en drukte aanpakken.

Drie fases

Het is een project dat in drie verschillende fases zal verlopen. In een eerste fase die ze tegen het einde van het jaar willen voltooien worden verschillende databronnen in Brugge samengebracht op één dashboard. Dat zou beleidsmakers een helder inzicht moeten geven in zaken als luchtkwaliteit of verkeerstromen.

In een tweede fase willen Imec en Stad Brugge voorspellingen kunnen doen binnen een bepaald domein om zo de situatie in de stad voor en na een bepaalde maatregel of interventie te kunnen vergelijken. Zo kunnen beleidsmakers een inschatting maken van de impact van een bepaalde maatregel op de stad. De laatste fase van het project is om beslissingen over verschillende beleidsdomeinen heen te testen.

Open source

Stad Brugge koos voor een samenwerking met Imec om een standaard te ontwikkelen, samen met publieke en private spelers zoals IoT-sensorleveranciers, cloud providers en smart city-platformen. Het hoopt dat ook andere steden zullen volgen en hun eigen digital twin zullen ontwikkelen.

“Imec neemt de rol op van katalysator en accelerator. Wij stellen onze kennis en code beschikbaar om samen met marktpartijen een open source framework te ontwikkelen. Die open manier van werken helpt ook andere steden die een digital twin willen opzetten”, zegt Jan Adriaenssens, directeur van City of Things bij imec.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business