BeHealth, doorbraak in de gezondheidszorg

 

Luc ‘wat wij zelf doen, doen wij beter’ Van den Brande en Luc Van den Bossche (papa van), beseften indertijd niet dat zij, aan de basis lagen van het BeHealth eGov-project en van een doorbraak bij de beheersing van de gezondheidskosten, goed voor twaalf procent van ons BBP.

De toenmalige Vlaamse minister-president Van den Brande wilde met het Vlaams spraaktelefoniebedrijf Telenet enkel het Belgische Belgacom wat tarten en besefte niet dat hij tezelfdertijd de eerste ‘datapijp voor iedereen’ uitvond. Federaal Minister Van den Bossche van institutionele hervormingen zocht met zijn elektronische identiteitskaart (eID) vooral een sterke identificatie en authenticatie voor de contacten burger-overheid via het federaal portaal.

Hier een pleidooi om – op Belgische niveau – aan BeHealth dezelfde prioriteit toe te kennen als indertijd Kennedy aan zijn project om als eerste een man op de maan te brengen of recenter de EU aan het Galileoproject.

BeHealth laat op twee gebieden de verhouding tussen de goedkopere eerste lijn en de duurdere gespecialiseerde zorg kantelen: door de veralgemeende invoering van het systeem van de derde betaler en door het gezamenlijk gezondheidsdossier. Tot vandaag is het enkel in de ziekenhuizen en bij de apotheker dat we alleen het remgeld hoeven te betalen: zij sturen de factuur elektronisch door naar de mutualiteiten.

Bij een bezoek aan andere zorgverstrekkers moeten wij het ganse bedrag voorschieten. Het verschil tussen het honorarium en het remgeld krijgen wij op latere datum terugbetaald. Gevolg: hoge kosten voor de administratieve afhandeling én sommige patiënten die te snel gebruik maken van dure ziekenhuisgeneeskunde.

Dankzij de veralgemeende breedbandconnecties en eID voor identificatie en authenticatie van alle zorgverstrekkers (huisartsen, privé-praktijken
van specialisten, kinesisten, thuisverpleegkundigen,…) staat BeHealth weldra in voor een veralgemeende invoering van het systeem van de derde betalende
voor alle zorgen.

Dankzij BeHealth zijn straks ook de medische dossiers van alle patiënten on line raadpleegbaar: een besparing van tijd en geld, niet in het minst door het vermijden van dubbele onderzoeken. De huisarts is dossierbeheerder, maar onderdelen van dit dossier – bijvoorbeeld de urgentiegegevens – kunnen door derden (ziekenhuisartsen, urgentiediensten) worden geconsulteerd.

De patiënt beslist wie deze derden zijn en welke onderdelen zij kunnen raadplegen. En de bescherming van de privacy en de beveiliging van de gegevens? De eID zorgt voor goedkope en robuuste identificatie en authenticatie, zowel van de patiënt als van de zorgverstrekkers en voor de encryptie en de onweerlegbaarheid van de gegevens.

Onze eID gekoppeld aan connecteerbaarheid, gebundeld in BeHealth, betekent dus niet enkel een doorbraak in de beheersing van de kosten van de gezondheidszorg, maar zorgt daarenboven voor een verdere verhoging van de kwaliteit van wat ons het nauwst aan het hart ligt, namelijk onze gezondheid. BeHealth automatiseert niet gewoon bestaande processen maar hertekent ons gezondheidssysteem. Daarenboven zijn overal ter wereld autoriteiten op zoek naar middelen om de kosten van de gezondheidszorg in te dijken.

Om succes te boeken in een geglobaliseerde economie moet u als eerste een oplossing bieden waar de wereld zit op te wachten: met BeHealth hebben wij een schot in de roos. Een reden te meer om snel en massaal in BeHealth te investeren.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business