Belgacom sluit 5.000 klanten E-Leven af

Maar liefst vijfduizend klanten van de kleine provider E-Leven zitten sinds vorige week zonder internet. Belgacom, dat het netwerk van de verdeelkasten tot aan de huizen bezit (de zogenaamde last mile), heeft de lijnen stopgezet. Volgens hen heeft E-Leven nog honderdvijftigduizend euro openstaande schuld. E-Leven ontkent dat niet, maar wacht op zijn beurt nog steeds op vierhonderdduizend euro van Belgacom.

Het gaat om klanten die gebruikmaken van het ADSL2+-netwerk van E-Leven. De koperdraden vanaf de straatcabine tot aan de huizen zijn echter in het bezit van Belgacom. "Ze zijn in geen tijd heel het land afgereden om de koperdraden in de cabines af te stoppen", weet Luk Van Daele, hoofd van E-Leven.

Wederzijdse schuld
De afsluiting komt er nadat Belgacom herhaaldelijk heeft geëist dat de kleine provider honderdvijftigduizend euro aan openstaande schulden betaalt. Die eis werd eind april bevestigd door de handelsrechtbank. "We hebben al gezegd dat wij de klanten zouden afsluiten als E-Leven niet zou betalen. En vermits al die dreigingen niets hebben uitgehaald, zijn wij overgegaan tot een afsluiting", legt Belgacom-woordvoerder Jan Margot uit.

E-Leven betwist de schuld niet, maar geeft aan dat Belgacom op zijn beurt ook geld schuldig is aan de provider. Het gaat om 250.000 euro aan retributies. Dat is een schadevergoeding die Belgacom moet betalen wanneer er zich vertragingen of storingen voordoen die de klanten van de kleine provider treffen. Daar komt nog eens 150.000 euro bij door bezwaren op facturen.

Die klachten komen niet uitsluitend van het bedrijf zelf. "In totaal hebben we 250 bevestigingen van klanten", zegt Van Daele. De aard hiervan loopt uiteen. Installateurs van Belgacom zouden bijvoorbeeld de aansluiting vaak tot drie weken uitstellen.

"Zij vinden van alles uit", reageert Margot van Belgacom. "Wat zij naar voren schuiven als klachten, betwisten wij ten stelligste. Zo beweren ze dat er vertraging zou zijn op het netwerk, maar daar is nooit iets van hard gemaakt."

Om zo snel mogelijk een oplossing te kunnen bieden, heeft E-Leven vrijdag al een kort geding aangespannen. In de loop van de dag moet de uitspraak van die zaak bekend zijn en wordt duidelijk of Belgacom het recht heeft om klanten van zijn concurrent af te sluiten.

Afsluiten verboden
De hele zaak ligt uiterst gevoelig omdat alternatieve providers altijd afhankelijk zijn van Belgacom. Of het nu gaat om het huren van de volledige lijn, of de noodzakelijke laatste kilometer (wat niets meer is dan de klassieke telefoonlijn). "Deze zaak is heel spijtig voor de eindgebruiker", betreurt Van Daele.

Opmerkelijk is dat het afsluiten in principe niet is toegestaan. Het BIPT, de Belgische telecomregulator, heeft begin januari nog verklaard dat reeds verleende toegang tot faciliteiten niet mag worden ingetrokken zonder toestemming van de regulator. Dit omdat een afsluiting voor de concurrent in kwestie verregaande gevolgen heeft. E-Leven wil de afsluiting op basis hiervan aanvechten, omdat het BIPT er geen expliciete toestemming voor heeft gegeven.

Opsplitsing
De bijkomende vraag rijst daarom of het netwerk van Belgacom los van de telecomdiensten van het bedrijf moet komen. "Als er een splitsing tussen de netwerken zou zijn, dan had deze situatie zich nooit voorgedaan", zegt Van Daele.

Over de rol van het BIPT is hij duidelijk. "Ze zijn er deels voor de bescherming van de eindgebruiker, en we hebben daar veel steun aan gehad. Maar ze zijn niet snel en efficiënt genoeg om doeltreffend te zijn."

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business