Nieuws

BI is back, back to basics

 

Op Gartners congres Itxpo in november 2008 (Cannes) vielen geluiden op te tekenen dat in de toekomst steeds meer businessprojecten zullen mislukken door een gebrekkige business intelligence. En in Gartners ‘Hottest technologies for 2009’ duikt BI ook op in de top 10. Laat er dus geen twijfel over bestaan: BI is back in business.

En daarmee is de toon gezet. BI is terug. Maar is het ooit weggeweest? En misschien moeten we ons wel durven afvragen of het er wel ooit geweest is. De essentie van BI is dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. En precies daar knelde vaak het schoentje: BI en het bijbehorende datawarehousing waren meestal ofwel gedreven door uitsluitend IT ofwel door (zware) statistieken. In het eerste geval lag de nadruk op een verzameling tools, die nodig zijn om data te verwerken tot informatie. In het tweede geval mocht men al van geluk spreken als er rapportjes werden opgesteld.

U mag zich terecht de vraag stellen welke van de huidige klanten van grote spelers zoals Business Objects en Cognos een echte informatiestrategie hebben, laat staan de volledige kracht van die tools gebruiken.

Microsoft en BI
Enkele jaren geleden kwam plots Microsoft met zijn BI-visie aanzetten. En slim als ze zijn, mikten ze bij Microsoft niet zozeer op de high-end, maar ze brachten de BI-markt terug naar de basis. Het bedrijf positioneert Excel als dé BI-tool van de gewone gebruiker: iedereen kent het, en quasi iedereen gebruikt het. Laat het dan ook nog vrij eenvoudig zijn om gegevens vanuit een Microsoft datamart of SQL Server database te lezen en hop, de gebruiker is gelukkig omdat hij zelf analyses kan maken. Komt daarbij nog eens de enorme vlucht die Sharepoint heeft genomen, de eenvoud van reporting services, de evolutie van Excel zelf en de verre technologische integratie in de Microsoft-software en plots is BI weer hot. Het is weer begrijpbaar voor iedereen.

BI ondersteunt
Een andere evolutie binnen ICT is de focus op businesskennis enerzijds en op businessprocessen anderzijds. De relatie tussen BI en die laatste kan langs twee kanten bekeken worden: BI in processen en BI over processen. In het eerste geval wordt BI gebruikt tijdens beslissingsmomenten in een businessproces. De beslissing wordt dan ondersteund door een BI-oplossing (bv. een rapport of scorecard). In het tweede geval worden cijfergegevens verzameld over de processen zelf (bv. hoe efficiënt zijn ze) en gekeken waar bijgestuurd kan worden. In beide gevallen kan BI gebruikt worden zonder dat de businessprocessen zelf geautomatiseerd moeten zijn. De mate waarin u de juiste beslissingen kan nemen, en de mate waarin u uw processen tijdig kan bijsturen, bepaalt uw agility.
 

 

 

De ondersteunende functie van BI kan gaan van zeer operationele rapporten tot performance managementachtige toestanden. Tegelijkertijd zorgt die evolutie ervoor dat BI een integraal onderdeel wordt van de oplevering van een project. De gebruiker moet niet meer zelf de informatie, geïntegreerd in onze dagdagelijkse applicaties, opzoeken maar krijgt die aangeboden binnen de context waarin hij op dat ogenblik aan het werk is. Dat kan gaan om zijn applicatie, portal en zelfs e-mail.

BI geslaagd?
Wat is er nodig om van BI een succes te maken? Wel, u kan best een BI-kenniscentrum opbouwen, dat bestaat uit een mix van drie soorten competenties: businesscompetenties (identificatie van businessnoden en -processen, programmamanagement), analytische competenties (identificatie van key performance indicators of dimensionale modellering) en technische competenties (aanpak van datawarehousing of data-integratie). Het BI-kenniscentrum heeft hier in de eerste plaats een sturende rol, zoals het definiëren van een BI-visie, het ontwikkelen van gebruikersvaardigheden en het beheren van projectportfolio’s.

De persoon die dat alles moet aansturen, moet "politically savvy" zijn en geloofwaardigheid hebben bij de business. We hebben immers, naast onze technologische toolexpertise, meer dan ooit businessexpertise nodig. Een mooie evolutie.

Tot slot nog één advies: in elk projectcharter zou een hoofdstuk over BI moeten staan. Van bij het begin van een project moeten de informatiebehoeften in kaart gebracht worden, de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment. BI lijkt dan toch nog volwassen te worden.
 

 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business