Nieuws

Vlaams regeerakkoord erkent belang IT

De Vlaamse regering heeft in haar 100 pagina’s dikke regeerakkoord flink wat aandacht besteed aan telecom- en IT-onderwerpen. Zo erkent ze het belang van kruispuntbanken bij e-government, wilt ze helpen bij de technologieverspreiding en innovatie ondersteunen.

De digitale kloof is één van de thema’s die de regering wilt aanpakken: “We willen werken aan een nieuw Digitaal Actieplan om Vlaanderen verder uit te bouwen als geavanceerde informatiemaatschappij en om de digitale kloof te overbruggen. De internet- en breedbandpenetratie kan nog in belangrijke mate stijgen. Ook het internetgebruik van de Vlaming kan nog fors groeien: we willen het gebruik van toepassingen zoals e-government, e-media, e-cultuur, e-gezondheid en e-learning stimuleren.”

Om nog meer technologie onder haar burgers te verspreiden, is de Vlaamse regering ook zinnens om informatie te geven over het gebruik van vrije software.

Digitalisering cultureel erfgoed
Technologie verspreiden is één zaak, maar de burgers moeten hun breedbandverbinding dan nog gebruiken om informatie te raadplegen. Daarom voorziet de overheid nog een resem projecten om voldoende ‘content’ te voorzien. Eén van die maatregelen is de digitalisering van het bestaande cultureel patrimonium.

De Vlaamse overheid wilt een hele ‘transdisciplinaire publieke digitale ruimte’ maken. Daarmee bedoelt ze dat informatie over wetenschap, innovatie en onderzoek, onderwijs, media en cultuur vrij toegankelijk moet worden gemaakt. En die informatie moet niet noodzakelijk in een bibliotheek staan, maar is te raadplegen via het internet.

Om al die informatie uit het culturele patrimonium te digitaliseren, komt er een overkoepelend Vlaams beleid. Dat zou ook de kosten moeten drukken voor iedereen die informatie bijdraagt. Door samen te werken, moet niet iedereen zijn eigen systeem voor digitalisering opzetten.

Vlaanderen is aan de late kant om op grote schaal informatie om te zetten in digitale vorm. Het regeerakkoord spreekt dan ook van een inhaalbeweging.

Ook muziek zal digitaal gearchiveerd worden. Om dat te doen, wordt een Vlaams instituut voor de archivering en ontsluiting van het audiovisueel erfgoed in Vlaanderen uit de grond gestampt. Breedbandinstituut IBBT en erfgoedorganisaties zullen een vinger in de pap hebben bij de oprichting ervan. 

 

Media begeleiden naar nieuwe media
De regering maakt zich in het regeerakkoord zorgen over de mediasector: “Digitale media zijn steeds nadrukkelijker aanwezig en overspoelen mensen met informatie van een groeiend aantal aanbieders. Meer dan ooit moeten in die omstandigheden de onafhankelijkheid, de pluriformiteit en de kwaliteit van de media en van de informatieverstrekking bewaakt worden.”

De regering verklaart dat ze de mediasector willen begeleiden terwijl ze zich aanpassen aan de impact van nieuwe mediavormen.

Wat televisie betreft, gaat Vlaanderen de uitbouw van nieuwe platformen en toepassingen voor digitale omroep aanmoedigen. Daarmee doelt de regering op het uitbouwen van digitale ether-tv en mobiele televisie via DVBH.

Innovatie rond auto’s
Om de automobielindustrie in ons land van de economische crisis te sparen, moet die de kern worden van het innovatiebeleid rond duurzame en vernieuwende mobiliteitsconcepten. En daarin hebben ook IT en telecom een rol te spelen. “Om een hecht weefsel [te] vormen rond de voertuigindustrie dat in staat is om als biotoop te fungeren voor het nieuwe innovatie-ecosysteem.”

De gamingindustrie mag ook een steuntje verwachten. Er komt een beleid met wetenschappelijk onderzoek, sensibiliseringsacties en innovatiesteun voor Vlaamse gamebedrijven. De overheid ziet ook een mogelijkheid om games te gaan gebruiken in het onderwijs. Ander idee is de oprichting van een nieuwe interdisciplinaire masteropleiding gameontwikkeling .

Voorts wilt de regering het innovatiebeleid op een aantal clusters richten. Daarbij zitten onder andere e-health en IT in de sociaaleconomische sector.

 

Kruispuntbanken centraal
De Vlaamse regering wilt ook dat er voortgebouwd wordt aan kruispuntbanken. Door intra- en interbestuurlijk gegevensverkeer aan te moedigen, hoopt ze tot administratieve vereenvoudiging te komen. “Authentieke gegevensbronnen en maximale gegevensdeling tussen overheden kan substantiële efficiëntiewinsten opleveren in termen van kwaliteit, snelheid en transparantie van de overheidsdienstverlening.”

Ook lokale en provinciale overheden moeten gebruik kunnen maken van de kruispuntbanken, oordeelt de regering.
 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business