Nieuws

Arbeidsrechtbank stuurt Centric-fraude naar procureur

De arbeidsrechtbank van Nijvel verdenkt Centric van een frauduleus faillissement en maakt het dossier over aan de procureur des Konings.

Een ex-werknemer van het door Centric overgenomen Apem trok naar de arbeidsrechtbank omdat ze zich onheus behandeld voelde bij haar ontslag. Uiteindelijk kreeg ze gelijk. Centric moest het achterstallige loon en vakantiegeld uitbetalen, samen met een schadevergoeding.

De rechtbank bekeek heel het proces voorafgaand aan het ontslag, dat begon in juli 2007 met het faillissement van Apem. Toen werd al snel een overnemer gevonden: Centric. Die beloofde de 172 werknemers van Apem mee over te nemen. Een deel van het personeel ging naar de vestiging in Schelle, die in augustus 2007 failliet ging. Het personeel werd ontslagen.

Schelle was sterfhuis
Die gang van zaken vond de arbeidsrechtbank verdacht. Haar vonnis stipuleert: “De rechtbank acht het een meer dan twijfelachtig manoeuvre om een nieuwe onderneming op te richten […], die failliet wordt verklaard om de curator te dwingen het personeel te ontslaan.”

Het ziet ernaar uit dat Centric nog bijkomende juridische problemen kan verwachten, want de rechtbank gaat verder: “De chronologie van de feiten laat de rechtbank toe te besluiten dat er aanwijzingen zijn van fraude. Zoals voorzien in de strafwet, acht de rechtbank zich verplicht om de feiten te melden aan de procureur des Konings.”

Daarmee gooit de arbeidsrechtbank in Nijvel koren op de molen van de vakbonden. Die beweerden al langer dat de vestiging in Schelle onderdeel was van een sterfhuisconstructie. Dat is een praktijk waarbij mensen in een bedrijf worden ondergebracht om het dan failliet te laten gaan. Sterfhuizen zijn niet wettelijk toegestaan.

 

 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business