Nieuws

Op zoek naar een gewestelijke of federale cloud

In de Verenigde Staten worstelt men sinds de komst van de Obama-administratie met het opzetten van een eigen overheidscloud. Volgens The Guardian heeft ook de Britse overheid plannen om 3,2 miljard pond per jaar te gaan besparen met het opzetten van een privécloud. Hierbij wordt niet eens uitgesloten dat bestaande clouds – zoals Google of Microsoft Cloud Services – gebruikt zullen worden.

En hoe zit het onze overheidswolk? Komt er ooit één cloud waarin diverse lagen van overheid met elkaar verbonden zijn om toepassingen en data te delen? Of kennen we dit concept al langer?

Vliegende start
In februari 2006 kondigde de Vlaamse overheid een vliegende start voor het Vlaamse e-government aan door de opstart van het MAGDA-platform. Vier jaar later zien we dat de ontsluiting van onder andere de Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO), via een eigen toegangscontrolesysteem (access control managment), ook naar de lokale overheden mogelijk wordt.

De intentie om op dezelfde manier, niet alleen aan Vlaamse maar ook aan federale data en toepassingen toegang te verlenen is nobel.

De coördinatiecel Vlaams e-government bood reeds prachtig werk. Naast het ontsluiten van de authentieke gegevensbronnen zagen we de afgelopen periode dat De Lijn bij de aanmaak van een Buzzy Pazz niet langer de gezinssamenstelling moet opvragen, maar dat deze info online beschikbaar is.

Vraag niet wat je al weet
Bij de kinderbijslagkas hoeven ouders niet meer aan te tonen dat hun kinderen nog naar school gaan na hun 18de en de aanvraag voor studietoelagen kan ook al online. Onder het motto ‘vraag niet wat je al weet’ zijn voornamelijk binnen de Vlaamse administraties heel wat toepassingen in de cloud gezet.

Toen in december 2007 een resolutie unaniem werd goedgekeurd om het MAGDA platform opnieuw een boost te geven, voornamelijk richting lokale besturen, verwachtte men dan ook vrij snel de uitbreiding van de dienstverlening. De gemeenten moesten immers bewust gemaakt worden van wat er met het MAGDA-platform allemaal mogelijk was.

"Nu lijkt het alsof ze allemaal het warm water op eigen houtje aan het uitvinden zijn, maar zo’n project kan beter op het gewestelijk niveau worden gestuurd", verklaarde toenmalig parlementslid Joke Schauvliege.

De vraag hierbij is natuurlijk waarom coördinatiecellen die voor dergelijke uitdagingen staan slechts beperkte middelen ter beschikking krijgen, om deze gewestelijke sturing ten dienste van die lokale overheden ten gronde aan te pakken.

Ondertussen blijft het uitgevonden water binnen die lokale besturen variëren tussen zeer warm en ijskoud.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Ga jij apps uit alternatieve appstores installeren?

  • Nee, App Store of Play Store is goed genoeg (57%, 109 Votes)
  • Alleen als ik een app écht nodig heb (29%, 56 Votes)
  • Ja, ik wil apps van andere bronnen installeren (14%, 27 Votes)

Aantal stemmen: 194

Laden ... Laden ...
69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business