Nieuws

Waarom SaaS interessant is voor kmo's

Hoewel de eerste tekenen van economisch herstel zich aandienen, blijven het toch spannende tijden voor veel bedrijfsleiders. Om te overleven moeten kmo’s zich snel kunnen aanpassen aan allerlei onvoorziene economische omwentelingen, verschuivingen op de markt of concurrentie uit onverwachte hoek.

Experts zijn het erover eens dat investeringen in nieuwe informaticasystemen daarbij kunnen helpen. Maar wanneer weet u dat de tijd daar rijp voor is? En of de kosten die eraan verbonden zijn wel te verantwoorden zijn?

Bedrijfseconomische dwang
De waarheid is dat investeringen in IT vaak worden opgelegd door drastische veranderingen in het bedrijf of in de markt. Wanneer u verhuist naar – of uitbreidt met – een nieuwe locatie, bijvoorbeeld. Wanneer u een nieuw verkoopkanaal invoert, nieuwe markten aanboort of overschakelt op een nieuw zakelijk model.

Soms ligt het aan uw concurrenten die de strijd opvoeren, hogere prestaties die van hogerhand worden opgelegd, veranderingen in de wetgeving, of zoals nu: een meedogenloze recessie.

Elk van deze factoren volstaat om de voordelen van (opgevoerde) automatisering op lange termijn grondig te bestuderen – en als er meerdere van toepassing zijn, moet er zelfs niet meer worden getwijfeld. Als uw huidig informaticasysteem niet opgewassen is tegen de veranderende marktsituatie of er niet aan kan worden aangepast, is het tijd om over te stappen naar iets nieuws.

Enkel voor gebruik betalen
En er is ook iets nieuws. Behalve zelf uw hard- en software zelf te installeren of uw software onder te brengen in een gemeenschappelijk datacenter is er nu natuurlijk ook Software-as-a-Service of SaaS. Daarbij neemt een derde partij zowel de hard- als de software voor zijn rekening; u betaalt enkel voor het gebruik van de software.

De factuur is dus afhankelijk van het aantal gebruikers, de duur en welke mogelijkheden u hebt benut. Er is geen langdurig implementatieproces, geen hoge instapkost die pas op lange termijn wordt weggewerkt en geen complicaties bij het toevoegen van nieuwe gebruikers – zelfs niet als uw onderneming op korte termijn enorm groeit.

Omgekeerd, in periodes waarin u het met een aantal mensen kunt stellen, daalt ook uw IT-factuur.

Dergelijke voordelen maken SAAS bijzonder geschikt voor flexibele, op groei beluste kmo’s. Zeker in economisch turbulente tijden als nu.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business