Nieuws

De wereld op zijn kop?

De markt van mobile development heeft de wereld van de netwerkoperator op zijn kop gezet. Ter illustratie daarvan enkele markante tendensen die we in het jongste Developer Economics-rapport van onderzoeks- en adviesbureau VisionMobile lazen.

 

Innovatie
Innovatie in mobiele software overtreft netwerkinnovatie met een factor 5: mobiele operatoren hebben tussen 18 en 24 maanden nodig om een nieuwe dienst op de markt te zetten, bij ontwikkelaars bedraagt de ‘time to market’ hoogstens 3 à 6 maanden. Met andere woorden, het wordt voor operatoren onmogelijk om nog buiten software om te innoveren.

Opmerkelijk in dit verband is bovendien dat Google, Apple en andere belangrijke tenoren uit de ontwikkelaarsmarkt nu ook rechtstreeks in concurrentie treden met de operatoren door zelf pure telecomdiensten aan te bieden (locatie, facturatie en binnenkort activatie van abonnees via software-SIM). Dat is zo opmerkelijk omdat deze ontwikkelaars de voorbije jaren groot voordeel hebben gehaald uit de gedeeltelijke subsidiëring van hun toestellen door diezelfde operatoren…

Nieuwe vraaggedreven markt

Een tweede belangrijke trend is dat de mobiele industrie is geëvolueerd van een aanbodgedreven markt naar een vraaggedreven markt. Ook hier ligt software aan de basis van de veranderingen.

In de beginfase van de mobiele revolutie dicteerde het aanbod de markt. Toestellen werden op industriële schaal geproduceerd, met als gevolg grote volumes, lagere kosten. Vandaag zijn vooral het aantal gebruikers en het aantal ontwikkelaars voor een bepaald softwareplatform de maatstaven. Hoe meer toestellen van een bepaald platform verkocht worden, hoe meer ontwikkelaars erdoor zullen aangetrokken worden. En hoe meer apps vervolgens voor dat platform ontstaan, hoe meer nieuwe gebruikers dat zal aantrekken enzovoort. Met andere woorden, de rol van de softwareontwikkelaar komt centraal te staan, wat bij de vroegere vraaggedreven hardware/componenten aanpak minder het geval was.

Appstores worden belangrijkste distributiekanaal
Appstores hebben de manier van mobiele softwaredistributie definitief veranderd. In het onderzoek van VisionMobile komt naar voren dat 45% van de app-ontwikkelaars de appstores als distributiekanaal voor zijn software gebruikt. De belangrijkste reden daarvoor is het enorme wereldwijde bereik van deze appstores, en een eenvoud van retributie. De andere distributiekanalen, zoals via operatoren op voorhand ingebouwd in handset (OEM) et cetera boeten aan belang in. Vandaag worden minder dan 1 miljoen apps per maand gedownload van operatorportalen. In appstores gaat het om 1 miljard downloads per maand. De rol van de operator in het softwareverhaal is lang zo eenduidig niet meer.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business