Nieuws

Cloud computing: business-driven IT

Er zijn twee manieren om cloud computing te bekijken. Enerzijds is er het IT-aspect, waarbij de nadruk gelegd wordt op technologie en prestaties. Anderzijds, en zo zie ik het persoonlijk ook, zijn er de businessaspecten van cloud computing en de impact ervan op de relatie tussen Business en IT binnen een bedrijf. IT moet zich meer dan ooit ten dienste stellen van de Business om de applicaties aan te leveren die nodig zijn om zo snel mogelijk te kunnen inspelen op nieuwe commerciële mogelijkheden en het verschil te maken met de concurrentie. 

Ook al kunnen Business en IT het zich niet langer veroorloven twee verschillende redeneringen en timings te volgen, toch is de tussenkomst van IT niet altijd nodig bij de implementatie van cloud applicaties, vooral niet voor de eenvoudigste.

Het is echter wel sterk aanbevolen een beroep te doen op IT als de applicatie deel uitmaakt van een groter businessproces. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een applicatie voor talent management in de cloud die moet werken met een on-premise Human Capital Management-oplossing.  

« Adopt and go » strategie
Vanuit een IT-standpunt bekeken gaat het bij cloud computing om het ter beschikking stellen van dezelfde resources, applicaties, infrastructuren en platformen op een uniforme manier via het internet.

Dat is een uitdaging voor de IT-sector, zowel op gebied van software als hardware. Vanuit een business-standpunt bekeken wordt IT in de cloud echter niet langer gezien als verzameling technologische producten, maar als een portfolio van diensten die men nodig kan hebben op een bepaald moment en waarvan de prijs afzonderlijk bepaald wordt.

Zo bekeken moet cloud computing beschouwd worden als een middel dat de reactiesnelheid, samenwerking en innovatie versnelt. Managers van een organisatie willen en moeten zich niet bezighouden met de hardware waarop een bepaalde applicatie moet draaien, de implementatie, de updates of het aantal ICT-specialisten dat op een project moet werken,…

Als zij een commerciële opportuniteit zien en beslissen om een nieuw product te lanceren, moet IT niet enkel kunnen volgen door de juiste applicaties snel ter beschikking te stellen. Ze moeten door hun goede kennis van het businessproces ook kunnen anticiperen op andere mogelijkheden. En als de opportuniteit wegvalt moeten de IT-resources die erachter zitten even snel kunnen verdwijnen of ingezet kunnen worden voor andere doeleinden.

Een nieuwe rol voor IT
De doorbraak van het on demand-model houdt een culturele aanpassing binnen de IT-afdeling in. In het merendeel van de bedrijven zijn informatici en ingenieurs eraan gewend om alles zelf te doen.

Met de komst van cloud computing vervullen ze meer en meer de rol van business process consultant. Ze moeten het aanbod van de verschillende leveranciers van binnen en van buiten kennen, moeten kunnen inspelen op problemen, relaties beheren en een volledig overzicht houden over de bedrijfsapplicaties die in de cloud draaien.

Kort gezegd is het hun belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat de oplossing goed geconfigureerd is en optimaal ingezet wordt om de interne en externe klant de dienstverlening te bezorgen die hij verwacht.

Hoewel de rol van IT verandert, blijft hij nog steeds kritiek. De interne IT-afdelingen zullen verschillende diensten on site blijven beheren, door hun strategische aard of omdat de kosten voor outsourcing te hoog oplopen. Voor andere diensten zal IT een ecosysteem van dienstverleners moeten beheren dat steeds dynamischer en flexibeler is. Door uit te blinken in deze rol stimuleert IT niet enkel de business maar toont het ook zijn eigen toegevoegde waarde aan. 

Cloud computing kan ook gezien worden als een middel om het tekort aan ICT-specialisten in ons land te helpen tegengaan.

Dat geldt dan vooral voor de kleinere bedrijven die zich implementaties op maat of IT-teams met zeer specifieke skills niet kunnen veroorloven. Vooral kmo’s en start-ups, waarvan de flexibiliteit en bedrijfscultuur perfect overeenkomt met de filosofie achter cloud computing, opent de oplossing vele deuren.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business