Nieuws

Projectmanagement – Technische aspecten

Module 1 van "Projectmanagement van A tot Z"

Gewapend voor het succesvol uitrollen van uw projecten!

[download_file]

U wordt regelmatig betrokken bij het opstarten en uitwerken van nieuwe projecten?

De slaagkansen van een project hangen zeer sterk af van de cohesie in het projectteam, maar ook het duidelijk stellen van het doel, het begrip van de context, het beheer van de kosten en tal van andere cruciale factoren. Het programma Projectmanagement van A tot Z biedt u alle bouwstenen om uw projecten tot een goed einde te brengen.

De module "Technische aspecten" is de eerste module van Projectmanagement van A tot Z.

Deze module kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

Doelstelling

In deze module leert u in twee dagen hoe u uw projecten succesvoller kunt managen door op een planmatige en gestructureerde manier te werk te gaan. Projectdefinitie, -planning, -uitvoering en -afronding zijn de hoofdthema"s van deze module. U leert de aspecten tijd, geld, kwaliteit en informatie beter te beheren.

Programma

A. Inleiding
– Wat is een project?
– Wat is projectmanagement?
– Slaag- en faalfactoren voor projecten
– De projectlevenscyclus

B. FASE 1 : Opstart
– Doelstelling van het project
– Benefits: welk probleem los je op?
– Uitgangssituatie
– Randvoorwaarden en scope
– Rollen en verantwoordelijkheden
– Projectcharter

C. FASE 2: Planning
– Fasering van de planning
– Mijlpalenplan (PDM)
– Work breakdown structure (WBS)
– Wie doet wat (RACI en XLI)
– En wanneer? (GANTT)
– Communiceren ahv het PDM
– Het kritieke pad (berekenen, speling, netwerkdiagram…)
– Governance: rollen en verantwoordelijkheden
– Risicoanalyse

D. FASE 3: Uitvoering
– Beheersen van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie
– Hulpmiddelen
– Opvolgen van de leden van het team, bijsturen indien nodig
– Stakeholdermanagement en actieplan
– Voortgangsrapporteringen

E. FASE 4: Afsluiting
– Activiteiten afhandelen
– Checklist voor technische evaluatie
– Eindevaluatie en eindrapportering

F. Persoonlijk actieplan

Ook beschikbaar op andere data en locaties.  Meer info vindt u op onze site.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business