Nieuws

Lokale overheden vergeten de virtuele burger

Lokale overheden vergeten de virtuele burger

Aastra België, toonaangevend speler in oplossingen voor de zakelijke telecommunicatiemarkt, heeft een kwalitatief onderzoek bij een staal van Belgische steden en gemeenten uitgevoerd. De belangrijkste conclusie is dat er geen enkele politieke partij of coalitie kan claimen de beste te zijn om via moderne kanalen de burger te bereiken. Een andere vaststelling is dat sommige kleinere gemeenten met weinig middelen de moderne communicatiemogelijkheden beter weten te benutten dan grotere steden. Vlaamse steden en gemeenten zijn doorgaans toleranter om ambtenaren tijdens kantooruren sociale media te laten gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt dat het gros van de lokale overheden geen duidelijk beleidsplan heeft of kent voor het gebruik van sociale media of de uitbouw van een echt e-loket. Opvallend is vooral dat de politieke samenstelling van de uittredende coalities niets leert over de vooruitstrevendheid of transparantie van hun communicatie met de burger.

[download_file]

Gepeild naar hun ervaring met moderne communicatiekanalen verklaren alle ondervraagde steden en gemeenten een website te hebben. Twee op drie steden en gemeenten heeft een Facebookpagina waarvan 1 op de 2 deze regelmatig – lees maximaal om de paar dagen – opfrist. Van de gemeenten zonder Facebook ligt er 1 op 4 in Vlaanderen en 3 op 4 in Wallonië. Facebook blijkt voor de lokale besturen vooral een éénrichtingskanaal om informatie te verstrekken, bv. het bekendmaken van de culturele agenda. Een opvallende vaststelling is dat de lokale besturen in Vlaanderen sociale media tijdens de kantooruren minder afblokken voor hun ambtenaren dan hun Franstalige collega’s.

Slechts een derde van de steden en gemeenten in het onderzoeksample hebben een twitteraccount. Driekwart daarvan bevinden zich in het Vlaams Gewest. Eén gemeente in het onderzoek beschikt over een twitteraccount die ze enkel willen gebruiken om met de burgers te communiceren in het geval van een ramp.

“Te weten komen of de gemeente een website heeft was niet de probleemstelling, want dat is vandaag de dag altijd wel zo. De probleemstelling bestond eruit te weten te komen of de lokale overheden de nieuwe technologieën en sociale netwerken hebben geïntegreerd om zo echt de impact op ons dagelijks leven te kunnen begrijpen”, zegt Albano Masino, Marketing Manager van Aastra Belgium.

Innovatieve communicatiekanalen zoals apps vinden we terug bij slechts 1 op de 20 steden of gemeenten. Netwerken zoals Foursquare, Pinterest en andere worden veel minder tot niet gebruikt; de gemeente Tielt-Winge lijkt de uitzondering te zijn. De vraag die zich opdringt is of lokale besturen niet eerder een aanwezigheidspolitiek voeren op het internet en (voorlopig nog?) geen open dialoog met de burger willen aangaan. Genk toont zich de meest vooruitstrevende Vlaamse stad in het onderzoeksample. In Wallonië blijkt dat Huy te zijn.

1 op de 5 ondervraagde gemeenten biedt zijn burgers geen enkele e-loketfunctie aan. In de meeste gevallen blijft het digitale loket beperkt tot het uitvoeren van eenvoudige taken zoals het melden van een adreswijziging, formulieren en attesten downloaden en afdrukken, etc. Een bezoek aan het gemeentehuis blijft daarom dikwijls noodzakelijk waardoor er geen sprake kan zijn van een volwaardig e-loket.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business