Nieuws

Leven en werken in Het Scherm Tijdperk (1)

"Het Scherm Tijdperk" is de vertaling van wat in het Engels "The Screen Age" wordt genoemd. Maar verandert het scherm effectief ons doen en laten?

Lang geleden werd een scherm gebruikt om zaken of situaties te verbergen. Sinds de vorige eeuw is dit helemaal omgedraaid: een scherm toont ons wat er al dan niet fictief gebeurt. De elektronische evolutie wordt veruitwendigd door het scherm.  Achtereenvolgens kwam er het bioscoopscherm, de televisie, de computer, de laptop, onze mobiele telefoon, een tablet,…

In ons huidige Internettijdperk of de digitale periode kunnen we niet communiceren , zonder scherm of “interface. “Het Scherm Tijdperk” (HST) is dan ook de vertaling van wat in het Engels  “The Screen Age” wordt genoemd. Maar verandert het scherm effectief ons doen en laten? Zeer zeker. Enkele persoonlijke vaststellingen.

Privacy geherdefineerd

De grenzen van transparantie en privacy schuiven heel snel op. We krijgen inzicht in andermans wereld op een onnavolgbare en nooit geziene manier. Bij jongeren bestaat er al een nieuwe soort overmatige vrees, nomofobie, waarbij ze angstig worden wanneer zij hun mobieltje (lees “schermpje”) ergens vergeten of kwijt zijn. “Communiceerbaar” zijn (het “always on” fenomeen), is een nieuw begrip en een noodzaak.

Sociale handelingen verlopen via een scherm, en we hebben daar niet eens moeite mee. We merken dat er hier sprake is van een heuse proliferatie.  Het scherm wordt steeds sneller en sneller het centrale instrument van ons functioneren. De oudere generaties zullen dit moeilijk (h)erkennen, maar digitale borelingen beschouwen dit als een evidentie.

Anders gaan werken

Op dezelfde manier gaan we ook anders werken. De technologie achter het scherm doet afstanden in ruimte en tijd vervagen, ja zelfs verdwijnen. Het fysieke contact op kantoor kan blijkbaar makkelijk en voorlopig gedeeltelijk vervangen worden door telewerken. De voordelen zijn legio. Vermits technologie steeds kleiner en goedkoper wordt, gaat ook de arbeidskost dalen.

Elke dag in de file gaan staan, hoeft ook niet meer, waardoor onze mobiliteit en onze kantoorruimte  slimmer worden geordend. Het begrip “nine to five” verbrokkelt en wordt vervangen door een flexibele werkomgeving waar het individu zelf keuzes maakt en beter in een groep kan inpassen.  “Multitasking” wordt absoluut een troef die door het scherm sterker gefaciliteerd wordt. In de komende jaren staan werkgeversorganisaties en vakbonden voor een cruciale taak om met deze snel veranderende werkomstandigheden om te gaan en er voordeel uit te halen.

In volgende blogposts ga ik wat dieper in op de politieke en commerciële implicaties van HST en kijk ik wat de toekomst brengt.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business