Nieuws

Application development is meest gevraagde IT-job

Wie IT studeert, vindt zeker een job. Dat is toch de gedachte die heerst bij de meesten, en dan vooral mensen die niet veel van IT afweten. Maar niet elke informaticaspecialisatie ligt even goed in de markt.

Wie IT studeert, vindt zeker een job. Dat is toch de gedachte die heerst bij de meesten, en dan vooral mensen die niet veel van IT afweten. De vlag IT dekt immers een ruime lading, en niet elke informaticaspecialisatie ligt even goed in de markt. Er zijn grote verschillen in de populariteit  van bepaalde vakgebieden.

Cijfers van Jobat over het aantal maandelijkse vacatures van Januari 2012 tot nu tonen aan dat application developers de populairste IT-ers zijn op de jobmarkt. Application of software development is IT op z’n puurst.

Computerprogramma’s en toepassingen moeten uitgewerkt en geschreven worden, en dat is de job van de application developer. Hij of zij werkt vaak aan de broncode van een softwareproduct. Dat kan gaan om het van nul ontwikkelen van nieuwe software, maar vaak staan ook het onderhoud en het updaten van bestaande code op het menu. Algemeen gezien is de application developer de persoon die van een idee voor software een realiteit maakt.

Natuurlijk fluctueert de jobmarkt stevig, maar over het algemeen gezien is een kleine 15 procent van alle vacatures voor IT-personeel gericht op application development. Concreet ging het, in ons onderzoek, om zo’n 2500 vacatures over de laatste twee jaar. Gecorrigeerd voor de fluctuaties stijgt de vraag naar application developers licht sinds januari 2012.

Hulp

Op een verdienstelijke tweede plaats staat Helpdesk en Support. Dat de vraag naar de vriendelijke mensen die de niet-IT-er productief moeten houden in deze tijden van informatisering hoog ligt, is niet verwonderlijk. De voorbije twee jaar steeg en daalde de hoeveelheid vacatures sterk, maar een globale trend kunnen we niet opmerken. Integendeel, gemiddeld is ongeveer 13,5 procent van alle IT-vacatures voor ondersteunend personeel, en dat bleef de afgelopen twee jaar gelijk.

 Ook de vraag naar IT-analisten bleef sinds januari 2012 min of meer hetzelfde. 11 procent van alle IT-jobs gaat naar hen. Een analist brengt de noden van de business units in kaart en vertaalt deze cases naar een technisch ontwerp voor een databank, software-applicatie of een zogenaamde user interface.

De opvallendste stijging zien bij de vraag naar consultants. Waar in januari 2012 maar 6 procent van de jobs voor hen was weggelegd, is dat intussen 8,5 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar zag Jobat net geen 165 vacatures voor consultants de revue passeren, in dezelfde periode van vorig jaar waren dat er maar 111.

Een IT-consultant, uitgestuurd door een bedrijf, adviseert hen over het optimaal gebruik van informatietechnologie – soms eerder technisch, soms eerder bedrijfsmatig. De IT-consultant moet niet alleen een krak in z’n vak zijn, hij moet die kennis ook kunnen verkopen. De job vereist nauw overleg met klanten om hun noden te weten te komen, en daar aan tegemoet te komen.

In tegenstelling tot de vorige jobs zal de IT-consultant vaak op pad zijn, en meestal slechts voor bepaalde tijd aan eenzelfde bedrijf worden toegewezen.

Management

Project managers voor IT liggen vandaag minder goed in de markt dan 26 maanden geleden. Toen was 9,5 procent van de jobs voor hen weggelegd; vandaag is dat bijna twee procentpunten minder. 

Vorig jaar piekte de vraag naar project managers nog even op 11 procent, maar sindsdien loopt de tendens in dalende lijn. Project managers vindt u terug in een grote diversiteit van beroepsvelden, van bouw en architectuur over luchtvaart en defensie tot het aanleggen van computernetwerken, telecommunicatie en softwareontwikkeling.

De project manager staat aan de leiding van grote projecten en is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en afronden van vaak arbeidsintensieve werken. De manager moet een uitgebreide kennis van z’n vak hebben, in dit geval IT, maar hij moet ook de mensen onder hem kunnen aansturen.

Ongeveer vier procent van alle aan IT-gerelateerde jobs gaat naar gewone managers. Dat cijfer ligt nu iets hoger dan in januari 2012, maar de job kende wel een serieuze dip begin vorig jaar. Toen was amper twee procent van alle vacatures voor managers weggelegd, en de klim terug naar de norm heeft enkele maanden geduurd. Het gaat gemiddeld om 26 jobopeningen per maand.

Geen training

Helemaal onderaan bengelt de vraag naar IT-trainers. Nauwelijks 0,8 procent van de jobs is voor hen en dat cijfer bleef de voorbije jaren vrij constant. Gemiddeld lijstte Jobat zo’n vijf vacatures per maand op, met een grote piek op 11 vacatures, maar ook een aantal dipjes waar er slechts naar één IT-trainer gezocht werd.

De IT-trainer ontwerpt trainingsprogramma’s voor relevant personeel, en hij gaat vaak ter plaatse om die training uit te voeren. Over het algemeen lijkt de vraag naar een afzonderlijke IT-trainer in dienst van een bedrijf echter erg klein te zijn: de job gaat met de twijfelachtige eer lopen veruit de minst populaire IT-job van het moment te zijn.

Andere jobs die onderaan bengelen zijn die in het veld van telecommunicatie, webdesign en hardware. Dat de vraag naar geschoolde webdesigners zo laag ligt is toch enigszins verrassend: dezer dagen heeft iedereen een website, en ze zien er lang niet allemaal even goed uit. Toch stagneert de vraag naar deze job op net geen twee procent, en dat lijkt een constante. Echte pieken of dipjes tonen de cijfers van Jobat niet aan.

Populaire sector

Opvallend is dat de gemiddelde vraag naar jobs binnen de IT-sector wel gelijk bleef. Binnen de sector kreeg Jobat ongeveer 600 vacatures per maand te verwerken. Eind vorig jaar kende de sector een absoluut dieptepunt op het vlak van aanwervingen: in december 2013 waren er slechts 400 vacatures. Rond oktober 2012 zien we het hoogtepunt van de voorbije twee jaar: 745 jobopeningen op één maand.

Sinds januari 2012 kreeg Jobat een mooie 17346 vacatures voor de IT-sector te verwerken. IT blijft dus een erg goed vakgebied om werk in te vinden, al kiest u dus best een verstandige specialisatie. Het valt toch op dat de ‘harde’ IT, het application development, het populairst is. Wie graag en goed code kan schrijven, lijkt dus niet lang werkloos te blijven. Ook al verhuizen veel van deze jobs naar vreemde bestemmingen, zoals India, toch blijft de application developer het populairst.
 

Op 2 september organiseert Smart Business en ZDNet.be een (gratis) seminarie over "Trends in ICT". Ook deze thema"s komen er verder aan bod. Meer info over dit seminarie en over onze populaire seminariereeks vindt u op: www.businessmeetsit.be .

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business