Nieuws

De vijf ergste privacygevaren van big data

Bigdata-analyse biedt enorme kansen, maar tegelijk ook potentiële blootstelling van je totale privacy.

Op 5 februari verzorgen Smart Business en ZDNet.be een (gratis) seminarie over big data & datacenters. We besteden redactioneel ook aandacht aan deze thema"s. 

Het verzamelen en toepassen van big data kan beslist nuttig voordeel opleveren. Zoals advertenties die zijn toegespitst op wat je daadwerkelijk zou willen kopen, slimme auto&rsqursquo;s die bij een botsing zelf de ambulance bellen en polsbandjes die meteen de dokter waarschuwen als het niet goed met je dreigt te gaan.

Maar de voorspellingstechnologie kan je ook enorme privacyproblemen opleveren. Als mensen dagelijks duizenden gegevens beschikbaar stellen over wat ze doen, waar ze naartoe gaan, wat ze eten en hoelang ze slapen, maken ze zichzelf erg kwetsbaar op een manier die we jaren geleden niet voor mogelijk hadden gehouden.

Hier zijn de belangrijkste gevaren van big data, volgens de Amerikaanse privacyorganisaties Epic en The Privacy Professor.

1. Discriminatie

Voorspellende statistieken kunnen door de overheid worden gebruikt om vast te stellen of je in staat bent om bijvoorbeeld een baan te vinden, een creditcard te bestellen of een gevaar bent in een vliegtuig. Discriminatie is al decennia verbonden, maar big data kan het in wezen automatiseren. De analyse kan gebaseerd zijn op jouw persoonlijke associaties. Dat is nog geen hard bewijs.

2. Gênante inbreuk

Bij de hack van Sony Pictures kwam er nogal wat persoonlijke informatie van duizenden werknemers op straat te liggen. Bij zulke incidenten vormen ook de met big data samengestelde profielen een risico op blootstelling van persoonlijke informatie. Er zijn al voorvallen gemeld waarbij een zwangere vrouw producten van ijverige marketeers kreeg aangeboden, terwijl ze haar familie nog niet op de hoogte had gebracht van de blijde verwachting. Net zo gemakkelijk komt iemands ernstige ziekte of seksuele voorkeur aan het licht.

3. Vaarwel anonimiteit

Als datasets niet altijd zorgvuldig gemaskeerd worden, kan de combinatie met andere, niet beschermde datasets de identiteit van een anoniem individu alsnog prijsgeven. Dit vraagt volgens The Privacy Professor om regels rond het anoniem maken van databestanden.

4. Vrijstelling voor overheden

Meer burgers dan ooit zitten in overheidsdatabases. Ook in die van geheime diensten als de FBI. Vreemd genoeg heeft die FBI zichzelf vrijgesteld van de Amerikaanse privacywet uit 1974, die vereist dat de dienst alleen maar ‘juiste, relevante, actuele en complete persoonlijke info’ bewaart.

5. Verhandeling van je (foute) gegevens

Talrijke bedrijven verzamelen consumentenprofielen en verkopen deze door. Maar er is geen duidelijke wetgeving die iemand aansprakelijk maakt voor de juistheid van deze gegevens. “De databestanden die worden gebruikt voor bigdata-analyse kunnen vaak onjuiste gegevens over personen bevatten. Maar ook de algoritmes zelf kunnen zwak zijn”, waarschuwt The Privacy Professor tot slot.

Zwaard en schild
Dit zijn niet de enige risico’s, en ze zijn ook onmogelijk uit te bannen zolang wetgeving achterloopt.

Wat we eraan kunnen doen? Big data voor de goede zaak gebruiken, zoals het tégengaan van discriminatie, merkt Joseph Jerome van het Future of Privacy Forum treffend op. Hij draait de zaken om.

“Big data kan een krachtige tool zijn om discriminatie juist aan te tonen, een zwaard en schild voor een individu. Een van de grootste problemen om discriminatie te onthullen is namelijk meestal het gebrek aan data.”

Op 5 februari verzorgen Smart Business en ZDNet.be een (gratis) seminarie over big data & datacenters. Meer info over dit seminarie vindt u op: www.businessmeetsit.be .

(Bron: Infoworld)

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Ga jij apps uit alternatieve appstores installeren?

  • Nee, App Store of Play Store is goed genoeg (57%, 109 Votes)
  • Alleen als ik een app écht nodig heb (29%, 56 Votes)
  • Ja, ik wil apps van andere bronnen installeren (14%, 27 Votes)

Aantal stemmen: 194

Laden ... Laden ...
69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business