Nieuws

Eén op vijf ontslaat IT’er na netwerkincident

Zwakke plekken in traditionele netwerken hebben voor bedrijven meer impact dan doorgaans wordt gedacht.

Zwakke plekken in traditionele netwerken hebben meer impact dan doorgaans wordt gedacht. Ze leiden tot inkomstenderving, groeivertraging en banenverlies. En de menselijke factor speelt hier een belangrijke rol.

Fouten

Een enquête onder grote en middelgrote bedrijven onder Europese IT professionals, in opdracht van Avaya, laat zien dat 84 procent van hen in de Benelux te maken had met netwerkuitval. Dit als gevolg van fouten van IT-personeel bij het doorvoeren van configuratiewijzigingen in de kern van het netwerk.

Bijna een vijfde (18 procent) van alle netwerk-downtime over een periode van twaalf maanden werd door dit soort fouten veroorzaakt. Bijna de helft (44 procent) van de Europese bedrijven verklaarde dat netwerkuitval door menselijke fouten ook leidde tot productiviteitsverlies bij medewerkers, en tot verstoring en vertraging van andere IT-projecten (40%). 

Ontslag

Ook de impact op het personeel is soms aanzienlijk: bijna 1 op de 5 bedrijven ontsloeg een IT-medewerker na een incident met netwerkuitval.

In sommige landen lag dat cijfer nog hoger: in Spanje en Duitsland ging een kwart van de bedrijven na een dergelijk incident over tot ontslag van een IT’er.

Een maand wachten

Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven in Europa gemiddeld bijna een maand (29 dagen) moesten wachten voordat ze de noodzakelijke aanpassingen aan het bedrijfsnetwerk konden uitvoeren.

Bij een Europees gemiddelde van 13 aanpassingen per jaar betekent dit dat bedrijven bijna 54 weken, ofwel ruim een jaar, moeten wachten op maatregelen die hun bedrijf helpen groeien, de productiviteit van medewerkers en sales vergroten en die ook meer inzicht geven in de cijfers.

De gemiddelde wachttijden zijn in Rusland het langst (37 dagen), terwijl ze in Spanje (14) en Duitsland (16) het kortst zijn. 

Op 19 maart organiseren we een gratis seminar over HR in het digitale tijdperk. Meer info op: www.businessmeetsit.be 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business