Nieuws

KMO's en ICT: zelfde wensen, ander budget?

Heeft een KMO dezelfde behoeften als een grote onderneming? En zo ja, moet je er dan evenveel voor betalen? En als u minder betaalt, krijgt u dan wel de nodige kwaliteit en service?

Heeft een KMO dezelfde behoeften als een grote onderneming? En zo ja, moet je er dan evenveel voor betalen? En als u minder betaalt, krijgt u dan wel de nodige kwaliteit en service? De vraag is al bijna zo oud als de ICT-sector zelf. En nog steeds wordt ze niet eenduidig beantwoord. Smart Business polste alvast enkele partijen naar hun visie en aanbod.

Gemiddelde kost

"Uiteraard heeft een KMO in wezen dezelfde behoeften als een grote onderneming", antwoordt Didier Van Speybrouck, ceo van dienstenbedrijf Silicon. Dat betekent bijvoorbeeld dat een gemiddelde KMO evengoed moet investeren in hardware, software en – niet te vergeten – security en storage als een grote onderneming.

Het aantal gebruikers zal dan wel lager liggen, maar de gemiddelde kost per gebruiker dan weer hoger. ICT weegt gemiddeld zwaarder door voor een kleine onderneming dan voor een grotere, en dat hindert hen wel vaak in hun digitaliseringsproces. "Het zou geen slechte zaak zijn als de overheid KMO"s financieel beter zou ondersteunen om te automatiseren", merkt Didier Van Speybrouck daarom op. 

Totaalkost

Maar bij een KMO hebben de mensen meestal verschillende petjes op. Dat heeft een impact op bijvoorbeeld de complexiteit van processen en de ondersteuning hiervan door IT.

Het spreekt voor zich dat er geen complexe bedrijfsprocessen voor het facturatieproces nodig zijn, als één persoon de meeste rollen verenigt. En dus is er ook geen behoefte aan dure consultancy en dito bedrijfssoftware. Zo ligt die totaalkost toch weer wat lager.

Betaalbaar?

Toch blijft de vraag hangen: als een KMO op zoek gaat naar betaalbare partners en oplossingen, kan die dan rekenen op een vergelijkbare kwaliteit en aandacht als een multinational die niet kijkt op enkele tienduizenden euro"s?

Het antwoord is genuanceerder dan u denkt. Enerzijds is het uiteraard zo dat een KMO die te rade gaat bij een grote service-partner wellicht minder de aandacht zal kunnen wegkapen dan een bedrijf dat tientallen malen groter is.

Daarom raden service-partners zoals Silicon en Bitss aan om een partner van grofweg dezelfde grootte als uzelf te nemen. Niet alleen begrijpen zij beter de noden van een kleinere onderneming, zij zullen wellicht ook niet de grootste klanten bedienen, waardoor de kans stijgt dat u de aandacht krijgt die u verdient.

Handvest 

Anderzijds is er ook een basisniveau van kwaliteit waar iedereen moet op kunnen rekenen. Omdat in de ICT-sector fout gelopen projecten iets te vaak de aandacht wegkaapten, en omdat KMO"s zich geen zware fiasco"s kunnen veroorloven, heeft de afdeling van KMO-IT van het Agentschap Ondernemen een zogeheten eTIC handvest opgesteld.

In dit handvest staan met enkele gedragscodes die ICT-partners beloven na te leven in ruil voor een eTIC label. Partners met een dergelijk label op hun site (of winkeldeur) zullen:

Goederen en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van mijn klant
De omvang van het project duidelijk omschrijven
Transparantie bieden over kosten en termijnen
Contractuele bepalingen strikt naleven
Informeren over hulpmiddelen en competenties
Bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien
Duidelijk informatie verschaffen over intellectuele eigendomsrechten voor de klant 

Op die manier krijgt een KMO toch meer zekerheid over het welslagen van een project, wanneer de partner over een eTIC label beschikt.
"En zelfs als ze nog geen label hebben, kunt u hen nog altijd vragen om het handvest te ondertekenen" adviseert Leen Verschraegen, coördinator  van eTIC Vlaanderen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business