Vijf onsterfelijke oneliners uit het bedrijfsleven (bis)

Weinig communicatie-instrumenten zijn zo efficiënt als de oneliner. We sommen er nog vijf op die intussen het niveau van onsterfelijkheid hebben bereikt.

 

Men zegt wel eens dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Kan best zijn, al is ook het tegendeel waar: sommige woorden of zinnen zijn duizend beelden waard. Zie hier onze geheel eigenzinnige top-vijf van invloedrijke en door zakenlui vaak geciteerde oneliners.

Dit is het vervolg op een vorige lijst van vijf onliners. Hier volgen de vijf andere:

1.) The medium is the message

Deze beroemde uitspraak, van de bekende communicatiefilosoof Marshall McLuhan, dateert al van de jaren zestig, maar heeft nog niets aan relevantie ingeboet.

McLuhan bedoelde dat niet zozeer de inhoud van de boodschap, maar wel het kanaal waarlangs de boodschap wordt uitgezonden, bepalend is hoe de ontvanger de boodschap interpreteert. Of hoe de media allesbehalve neutraal zijn.

2.) Het doel heiligt de middelen

Uitspraak van de Italiaanse staatsman Niccolo Machiavelli, die leefde in een tijd waarin zijn land aan de rand van de afgrond stond en enkel de absolute monarchie hen nog kon redden.

Maar ook vóór en na Machiavelli zijn er gedurende de geschiedenis van de mensheid groepen of leiders geweest die alle mogelijke middelen hebben ingezet om een bepaald doel te bereiken. Ook al druisten die middelen volledig in tegen hun oorspronkelijke en nobele streven.  

Terroristen, die in naam voor een betere samenleving, aanslagen plegen, zijn daar het schoolvoorbeeld van. Net zoals managers die, soms in naam van de groepsgeest, ondergeschikten tegen mekaar uitspelen om uiteindelijk zelf met een promotie aan de haal te kunnen gaan.

3.) You scratch my back, I’ll scratch your back

Een oneliner die veel zegt over het belang van relaties in het bedrijfsleven. Al is het in alle domeinen van het maatschappelijk leven van belang om mensen te kennen.

Sommige omschrijven zoiets als ‘vriendjespolitiek’, maar eigenlijk is het de gewone gang van zaken, altijd en overal. Talent en bekwaamheid spelen ongetwijfeld mee, maar volstaan lang niet altijd.

4.) Less is more

Dit is niet zozeer een uitspraak, maar eigenlijk een hele artistieke richting, in gang gezet door de Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe. Maar het idee is ook in veel andere domeinen blijven hangen: met een minimum aan middelen kan men een maximale zeggingskracht bereiken.

De oneliner is ook erg toepasselijk voor het bedrijfsleven, zoals bij communicatie of productontwikkeling. Of – om ook maar eens in eigen boezem te kijken – bij het schrijven van teksten. Want door te schrappen, worden artikels er bijvoorbeeld vaak niet slechter op. Of door op tijd te stoppen.

5.) Vaak moet er iets gebeuren, voor er iets gebeurt

Deze uitspraak wordt toegeschreven aan voormalig topvoetballer Johan Cruijff, die overigens bekent staat om zijn uitspraken die zich situeren tussen genialiteit en het intrappen van een open deur. 

Deze is ook veelzeggend voor het bedrijfsleven: mensen verkiezen het ongemak van de status quo boven de onzekerheid van de verandering. De uitspraak impliceert meteen ook dat veel mensen, en dus ook managers, van nature behoudsgezind zijn. Tenzij de omstandigheden hen dwingen om iets te ondernemen.

Er zijn nu eenmaal honderd redenen om telkens neen te zeggen voor een of ander plan. Maar dat is dan weer een andere oneliner.
 

Bronnen:

Onsterfelijke oneliners, Bruno Vanspauwen, De Cavalerie, ISBN: 9077129073, 325 pagina’s.

Groot citatenboek voor managers,  Geert Dehouck, Lannoo, ISBN: 9789020972979, 350 pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business