Nieuws

Reboot: Outsourcing & Offshore

Outsourcing, offshore, nearshore...waar zit nu precies het verschil in de begrippen? En welke bestemming is het meest aangewezen? Reboot buigt er zich over.

 
De zomer is de perfecte periode om uw kennis van business IT af te stoffen. De reeks Reboot overloopt enkele bekende en minder bekende begrippen uit elk segment van de sector.
 

1. Wat is outsourcing en waarom zou u het doen?

Bij IT-outsourcing geeft een bedrijf een deel van zijn IT uit handen aan een gespecialiseerde partij. Die neemt dan bijvoorbeeld het beheer van het pc-park en het datacenter over. Of de ontwikkeling van bedrijfssoftware. Voorts is het ook mogelijk om het beheer van het pc-park of de helpdesk uit te besteden aan een outsourcingsbedrijf.
 
Bedrijven doen aan outsourcing om kosten te besparen of ze toch op zijn minst te beheersen. Anderzijds is het voor een bedrijf ook van belang om kort op de bal te spelen en qua IT-capaciteit snel te kunnen schakelen. Sommige bedrijven willen met behulp van outsourcing hun kwaliteit verbeteren of op peil houden. In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is outsourcing voor vele ook een middel om de juiste arbeidskrachten te kunnen aantrekken.

2. Wat is het verschil tussen outsourcing en staffing?

Bij staffing (ook wel bodyshopping genoemd) gaat het om het detacheren van mensen voor tijdelijke en afgeleide opdrachten. Zoiets is minder ingrijpend dan ‘pure’ outsourcing. Bij ‘echte’ outsourcing wordt van de aanbieder een engagement en resultaatsverbintenis verwacht. Die worden in een outsourcingcontract vastgelegd, onder meer op basis van zogenaamde SLA’s of service level agreements.
 

3. Waar ter wereld is offshore?

Offshore behandelt het ‘waar’-vraagstuk in outsourcing. Een bedrijf kan namelijk een deel van het IT-werk naar een ander land uitbesteden. India is een van de meest voor de hand liggende plaatsen om IT-werk naar te verhuizen. De lonen liggen er lager, terwijl het programmeerwerk van de Indiërs van hoge kwaliteit is en ze doorgaans erg gestructureerd werken. Toch zitten de lonen er al jaren in stijgende lijn. Andere opkomende lageloonlanden zijn de Filippijnen en China.
 
Het grootste probleem met offshore outsourcing is het cultuurverschil en de geografische afstand. Er zou ook veel energie gaan naar beheer en controle. Als u met een puur Indiase speler zonder Belgisch kantoor in zee gaat, is het niet altijd evident om die samenwerking te coördineren.

4. Wanneer is offshore rendabel?

Offshore is vooral voor grote bedrijven nog steeds erg actueel en relevant, en vaak geldt: hoe groter het project, hoe interessanter (en meer rendabel) offshore kan zijn. Toch lijken de gouden jaren van offshoring voor softwareontwikkeling voorbij. Veel bedrijven plooien steeds meer terug op nearshoring of zelfs op insourcing of in-house development. Meerdere recente studies, zoals van Gartner, lijken die trend te bevestigen. Zo zou offshore slechts 25 procent besparing opleveren, door talloze verborgen kosten. En niet de voorop gestelde 70 tot 80 procent.

5. Wat is nearshore?

Nearshore is hetzelfde als offshore outsourcing, maar dan in een land dat dichter bij huis ligt. Daarbij wordt vooral naar Oost-Europa gekeken, voor de Franstalige landen komt vaak ook Noord-Afrika in aanmerking.
 
Het voordeel van nearshore zit ‘m al in de kortere afstand. Voor een vergadering is het mogelijk om het vliegtuig op te stappen, te vergaderen en bijvoorbeeld zelfs dezelfde dag nog terug te keren. Ander voordeel is een kleinere bureaucratische last voor wie binnen de EU blijft, bijvoorbeeld voor het bekomen van een werkvergunning. Voorts is bijvoorbeeld de confidentialiteit tussen bedrijven geregeld met een wettelijk kader binnen Europa. Met een Indiaas bedrijf moet die via certificaten geregeld worden.

6. Naar welk land trekt u?

Dat hangt, naast de noodzakelijke nabijheid, van diverse factoren af, zoals grootte en aard van het project. Culturele affiniteit kan doorslaggevend zijn in de keuze om te beginnen outsourcen naar een bepaald land. Zo heeft Groot-Brittannië een historische band met India en Duitsland staat dicht bij de Oostbloklanden. Scandinavië en Finland hebben dan weer een link met de Baltische staten. Roemenen en Noord-Afrikanen zijn vaak goed in Romaanse talen, waardoor ze interessant worden voor Franstalige bedrijven.

7. Welke bestemming moet u kiezen?

In principe moet u geen locatie kiezen. Elk groot outsourcingsbedrijf biedt de mogelijkheid om werk te verdelen tussen verschillende geografische locaties, of zelf bij de klant zelf. De benamingen zijn altijd een variant op hetzelfde thema: best shore, right shore of multi shore. De outsourcer, een groot bedrijf dat in meerdere landen actief is, zorgt er dan voor dat de projecten gecoördineerd worden tussen de geografische locaties.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business