Nieuws

Europees wetsvoorstel geeft gebruikers meer inspraak in privacy

Het voorstel is gericht op strengere privacyregulering voor nieuwe media om ze op gelijke voet te stellen met traditionele telecomoperatoren. Advertenties zijn mogelijk de dupe.

 
De Europese Commissie scherpt haar privacy-reguleringen aan. Het doel is om telecomoperatoren en aanbieders van nieuwe media als Whatsapp, Facebook en Gmail op gelijke voet te stellen. Voortaan zal er strenger worden toegekeken op het respecteren van privacy-verzoeken van gebruikers, maar krijgen operatoren – zowel de traditionele als de nieuwe media – een vrijere hand als gebruikers dat toestaan.

Toestemming

Het hele wetsvoorstel draait uiteindelijk rond de expliciete toestemming van een gebruiker aan een dienst. Volgens de Commissie wil 92 procent van de Europese bevolking dat de inhoud van persoonlijke e-mails en online berichten geheim blijft. De huidige reglementering kan daarin echter niet voorzien omdat ze enkel van toepassing is op klassieke telecom zoals telefoongesprekken en sms-berichten. Met het nieuwe voorstel vallen ook diensten als Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail, iMessage en Viber onder deze wetten.
 
Langs de ene kant maakt de nieuwe regulering het moeilijker voor dataverzamelaars om zaken als locatie en tijdstip van een gesprek op te slaan. Langs de andere kant moet een gebruiker nu expliciet toestemming geven om tracking en berichtscans voor gepersonaliseerde reclame toe te staan, maar eens die dat doet, staat de deur open voor een breder gebruik van dergelijke gegevens dan tot nu toe het geval was.
 
Een concreet voorbeeld: momenteel mag pakweg Telenet niet opslaan waar en wanneer je smartphone in verbinding staat met zijn masten. Als je in de toekomst daar toch toestemming voor geeft, zou Telenet jouw gegevens breder kunnen inzetten dan het dat momenteel mag doen. Bijvoorbeeld om files op de autosnelweg te kunnen meten, aan de hand van hoe lang je daar stilstaat.

Cookies

Ook het cookiebeleid wordt opnieuw bekeken. De Commissie is van mening dat de huidige werkwijze, waarbij je bij elke website afzonderlijk akkoord moet gaan met cookies, ontoereikend en storend is. Daarom wordt in de toekomst gewerkt met een simpeler systeem op het niveau van de browser.
 
Bij installatie zal de gebruiker kunnen instellen of en welk soort cookies meteen aanvaard moeten worden, en welke geweigerd mogen worden. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat cookies om het aantal websitebezoekers standaard worden toegestaan. Die zal de gebruiker niet kunnen weigeren. Op die manier zoekt de Commissie een middenweg tussen de gebruiker enerzijds en websites anderzijds.
 

Wie toestemming geeft, zet de deur open voor een breed gebruik van privé-gegevens.

Telemarketing en spam

Indien het wetsvoorstel genoeg stemmen haalt, claimt het dat het komaf kan maken met spam en andere ongewenste aandacht van adverteerders. Spam-berichten zouden verboden worden, al is niet duidelijk hoe bepaald zal worden wat onder deze noemer valt, noch hoe dat zou worden opgevolgd. Voor telemarketeers, mensen die je bellen met een privé-nummer om je te overtuigen een nieuw abonnement voor deze of gene operator in huis te halen, komen eveneens nieuwe beperkingen.
 
Zo zou er gewerkt moeten worden met een no-call-lijst waarop je je kan inschrijven. Telemarketingcampagnes zouden dan voortaan aan jou voorbij moeten gaan. Daarnaast zouden de privé-nummers moeten verdwijnen, zodat mensen op voorhand weten door wie ze gebeld worden. Ook zou een prefix aan het telefoonnummer worden toegevoegd om dat nog duidelijker te maken.

Reclameopbrengsten

De nieuwe regulering kan, indien ze goedgekeurd wordt, een grote invloed gaan uitoefenen op reclameopbrengsten. E-mailproviders mogen bijvoorbeeld geen berichten meer scannen om gepersonaliseerde reclame te tonen, waardoor het voor gratis diensten als Gmail en Hotmail moeilijker wordt om zelfbedruipend te zijn. Dat kan als mogelijk gevolg hebben dat deze diensten in de toekomst betalend worden.
 
Volgens Yves Schwarzbart van het IAB (Internet Advertising Bureau) kunnen de maatregelen voornamelijk schadelijk zijn voor bedrijven die niet rechtstreeks in contact komen met de eindgebruiker. Denk hierbij aan de bedrijven die advertentieruimte verkopen en ervoor zorgen dat je op een bepaalde website reclame te zien krijgt.
 
Elad Natanson, CEO van Appnext, een bedrijf dat advertenties voor technologische bedrijven regelt, zorgt de nieuwe regulering dan weer voor weinig meer dan een duidelijk referentiekader. Aan Reuters zei hij dat “het hoog tijd is voor het hele ecosysteem om transparanter te worden en eerlijker ten opzichte van alle stakeholders.” Volgens Natanson zullen de nieuwe regels dus geen onmiddellijke invloed hebben op de ‘onzichtbare’ bedrijven.
 
Bedrijven die de regulering toch met de voeten zouden treden, kunnen volgens het voorstel een boete opgelegd krijgen tot wel vier procent van hun totale wereldwijde opbrengst.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business