Nieuws

Facebook van sollicitanten bekijken mag niet meer

Even kijken hoe een sollicitant zich gedraagt op sociale media? Mag niet, zo oordeelt een Europese werkgroep rond privacywetgeving.

 
Voortaan heeft een werkgever goede redenen nodig om socialemediaprofielen te checken of een kandidaat te googelen, zo oordeelt een Europese werkgroep voor databescherming. In een rapport biedt de groep meer toelichting bij de nieuwe privacyregels. De strengere regels gelden niet enkel voor sollicitanten, maar ook voor werknemers die reeds actief zijn.
 

Zelfs niet met toestemming

Een werkgroep rond Artikel 29 van Europese privacytoezichthouders gaf wat meer uitleg bij zijn rapport ‘Dataprocessing at work’. Het wordt voortaan verboden om het gedrag van werknemers of stagiairs te checken op socialemediaprofielen, ook al beschikt die over een openbaar profiel.
 
Zelfs als een sollicitant toestemming geeft, mag een werkgever niet zomaar even neuzen op de online platforms. Volgens de werkgroep kan een sollicitant in dat geval immers moeilijk nee zeggen. Een werkgever mag werknemers alleen screenen als er specifieke risico’s in samenhang met de functie zijn, en de kandidaat moet ook geïnformeerd worden. Bovendien mag de screening niet op regelmatige basis gebeuren.
 
In het geval van een financieel bestuurder mag de werkgever – mits toestemming – controlen hoe financieel kwetsbaar de sollicitant is, om te voorkomen dat hij geld zou kunnen verduisteren. Heeft hij forse schulden, dan kan de verleiding groot zijn om meer geld te ontsluieren. Een verslaving, daarentegen, hoef je niet te melden aan een werkgever, want dat valt onder de medische gegevens volgens de privacyregels.
 

GDPR

Ten slotte mag een werknemer niet verplicht worden om een sociaal media-account te gebruiken dat door zijn werkgever werd aangemaakt. Vormt het een deel van zijn takenpakket, dan heeft de werknemer altijd het recht om een alternatief, persoonlijk account aan te maken voor privégebruik.
 
De richtlijnen verschaffen meer duidelijkheid over de General Data Protection Regulation (GDPR), of de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit geheel van regels dient om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. De wetgeving werd in 2015 reeds goedgekeurd, maar treedt pas in mei 2018 officieel in werking.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business