Nieuws

Slecht computersysteem kost Capgemini 21 miljoen euro

De Nederlandse Sociale Verzekeringsbank mag 21 miljoen euro verwachten van Capgemini, na de mislukte invoering van een nieuw computersysteem.
  Het Nederlands Arbitrage Instituut veroordeelt de Franse technologiemultinational Capgemini tot het betalen van 21 miljoen euro aan de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (NSV). De stelde Capgemini in 2006 aan voor de ontwikkeling van een computersysteem. Het zogenaamde Multi Regelingen Systeem moest de afhandeling van pensioenen en kinderbijslag in Nederland regelen, maar de ontwikkeling er van liep al snel vertraging op. In 2014 besliste de bevoegde staatssecretaris om het project finaal stop te zetten. Het systeem, dat in India gebouwd werd, zou bij aflevering "verouderd, instabiel, complex en moeilijk onderhoudbaar" zijn.  

Arbitrage

SVB en Capgemini stelden het Nederlandse Arbitrage Instituut aan om de voorwaarde voor de beëindiging van het contract vast te stellen. Het instituut besliste op 7 oktober dat Capgemini de NSV ruim 22,5 miljoen euro verschuldigd is, maar voegde daar meteen aan toe dat ook de Nederlanders ongeveer anderhalf miljoen euro aan Capgemini moeten betalen. Zo blijft het bedrijf, dat ook in ons land verschillende vestigingen heeft, ruim 21 miljoen euro in het rood staan bij de Nederlanders. Het intituut oordeelde immers dat er sprake is van contractbreuk.   [related_article id="169957"]   Daarmee is de Nederlandse overheid niet schadeloos gesteld. NRC berekende dat de SVB meer dan 43 miljoen euro in het systeem heeft gepompt. Van dat geld zullen de Nederlanders slechts de helft terug zien. Capgemini kan bovendien nog in beroep gaan tegen de uitspraak.  

Belgisch systeem

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in opspraak komt bij de ontwikkeling van een computersysteem voor een sociale overheidsdienst. Ook ons land stelde het bedrijf aan voor een gelijkaardige opdracht. De software die Capgemini bouwde voor de DG Personen met een Handicap moest de uitbetaling van allerhande uitkeringen stroomlijnen, maar lag volgens de overheid aan de basis van verschillende vertragingen in maart van dit jaar, waarbij personen met een handicap op hun uitkering moesten wachten. Staatssecretaris voor armoedebestrijding Zuhal Demir (NV.A) claimde toen dat de software, die de zaken moest vereenvoudigen, het hele proces nodeloos complexer maakte. Haar dienst stelde Capgemini daarop in gebreke.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business