Waarom bedrijven niet mogen wachten op universiteiten om opleidingen aan te bieden

De vierde industriële revolutie brengt ongelooflijke mogelijkheden met zich mee. Tezelfdertijd dreigt de revolutie bestaande kloven van ongelijkheid groter te maken, en er zelfs nieuwe te creëren. Geen enkele organisatie, politicus of zelfs overheid kan een maatschappelijke uitdaging van deze grootteorde alleen oplossen. We moeten met andere woorden samen actie ondernemen.

 

Ik spreek heel graag met jonge mensen en met name met studenten over de arbeidsmarkt waarin ze zullen terecht komen. Niet zo lang geleden vertelde een pas afgestudeerde ingenieur me dat ze had geconstateerd dat haar vaardigheden niet aansluiten bij wat bedrijven vandaag werkelijk verlangen van hun werknemers. Ze vertrouwde me toe dat ze zich zorgen maakt over de toekomst, en specifiek over hoe machines en algoritmes zoveel jobs dreigen te vervangen.

 

Ze heeft reden om zich zorgen te maken. Heel veel studenten die deze zomer hun proclamatie vieren, zullen dat doen zonder de juiste skills om meteen succesvol te zijn in de moderne arbeidsmarkt. Ieder bedrijf is immers een technologiebedrijf, en ieder type organisatie, van bank tot parfumerie, heeft mensen nodig die met technologie overweg kunnen.

 

Als we willen dat organisaties boomen in dit tijdperk van disruptie, dan moeten we ervoor zorgen dat de werkkrachten van vandaag en morgen de juiste ervaring bezitten, of op z’n minst de juiste kansen krijgen om die ervaring op te doen. Die vaststelling domineerde het meest recente World Economic Forum. De CEO Survey van PwC toonde verder aan dat bedrijfsleiders tot dezelfde realisatie zijn gekomen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ziet 83 procent niet alleen het aantrekken van talent als een topprioriteit, maar ook het ontwikkelen ervan.

 

De vierde industriële revolutie brengt ongelooflijke mogelijkheden met zich mee. Tezelfdertijd dreigt de revolutie bestaande kloven van ongelijkheid groter te maken, en er zelfs nieuwe te creëren. Geen enkele organisatie, politicus of zelfs overheid kan een maatschappelijke uitdaging van deze grootteorde alleen oplossen. We moeten met andere woorden samen actie ondernemen.

 

De realiteit is dat studenten de hogeschool of de universiteit verlaten zonder de digitale skills die bedrijven op dit moment nodig hebben. Bovendien houden te weinig organisaties zich bezig met de verdere opleiding van hun mensen. Bedrijfsleiders moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen, en samenwerken om mensen op te leiden voor jobs in de digitale economie van morgen. Enkel zo blijft er niemand achter.

 

Samenwerken met universiteiten

In het Future of jobs-rapport van het World Economic Forum lezen we dat 35 procent van de kernvaardigheden voor jobs zal veranderen tussen 2015 en 2020. In die context is het van essentieel belang dat universiteiten meer gepersonaliseerde lespakketten aan hun studenten aanbieden. Ze moeten nadenken over de digitale vaardigheden die in de nabije toekomst relevant worden in het gekozen vakgebied.

 

Dat kan alleen gebeuren als bedrijven nauwer gaan samenwerken met onderwijsinstellingen. Bedrijfsleiders kunnen die evolutie sturen door meer stageplekken en leertrajecten aan te bieden, zodat studenten zo snel als mogelijk binnen hun opleiding in een echte bedrijfsomgeving terecht komen.

 

Bedrijven kunnen de kloof ook zelf dichten. Zo is Salesforce in Duitsland de samenwerking aangegaan met private universiteit Steinbeis. Het resultaat is een geïntegreerde bachelor-opleiding in Information Business Technologies met een focus op digitalisering en transformatie. De opleiding combineert theoretische kennis over nieuwe en opkomende technologie met praktijkervaring binnen het ecosysteem van de digitale economie.

 

Culturen van levenslang leren

 

Er moet verder een fundamentele transformatie komen van wat we verstaan onder onderwijs. Traditioneel stopt de opleiding bij het behalen van een hogeschool of universitair diploma en de bijbehorende ceremoniële proclamatie. De wereld verandert echter sneller dan ooit, en zal blijven veranderen. Afstuderen is geen einde van een hoofdstuk, maar eerder een begin.

 

Het probleem is natuurlijk dat de meeste mensen onvoldoende tijd of geld ter beschikking hebben om enkele maanden of zelfs jaren weg te stappen van de job om een nieuwe opleiding te volgen. Online leren biedt gelukkig soelaas. Het flexibele en aanpasbare online model wint gestaag aan populariteit in de educatieve sector. Als bedrijven hierop inzetten, en hun werknemers de tools geven om zich doorheen hun carrière eenvoudig bij te scholen, mogen we van een echte opleidingsrevolutie spreken.

 

Dezelfde technologieën die de vierde industriële revolutie aandrijven, kunnen eenvoudig ingezet worden om levenslang leren op maat effectief mogelijk te maken. De toekomst van onderwijs bestaat uit gemeenschappen waarin mensen op hun eigen tempo nieuwe skills kunnen aanleren in de domeinen die voor hen het relevantst zijn.

 

Als bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken om technologieën samen te brengen op een manier die voor iedereen werkt, dan ziet de toekomst er een stuk rooskleuriger uit voor de studenten die dit jaar hun diploma behalen. De manier waarop we vandaag werken verandert op een fundamentele manier. Hoe we leren en denken over leren moet aan hetzelfde tempo veranderen. Werk moet een belangrijker aspect van onderwijs worden, maar onderwijs moet op zijn beurt een onlosmakelijk onderdeel van werk worden. Enkel zo krijgen jonge mensen die zich voor het eerst op de arbeidsmarkt begeven, het gevoel dat ze de eerste stappen zetten in een educatieve reis die nog hun hele leven zal duren.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business